Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

179 søknader til helseteknologiordningen

Portrettbilde av Mariann Hornnes

Mariann Hornnes, assisterende helsedirektør. Foto: Ingar Sørensen

Først publisert: 19.01.2024 Siste faglige endring: 19.01.2024

– Antallet søknader viser at det er stor interesse for ordningen, og understreker behovet for helseteknologi i kommunene, sier assisterende helsedirektør Mariann Hornnes.

Artikkelen er 151 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

15. januar gikk fristen for en av tilskuddsordningene i helseteknologiordningen ut. Det har kommet 179 søknader på til sammen 331,6 millioner kroner. 

– Nå skal vi vurdere og behandle søknadene. Noe av det som er svært gledelig, er at vi allerede nå ser at flere kommuner har gått sammen og skal samarbeide – i tråd med ambisjonene for ordningen, sier Mariann Hornnes. 
Målet er å ferdigbehandle søknadene innen 15. februar. 

Den aktuelle tilskuddsordningen er den første som ble lyst ut som en del av helseteknologiordningen, og har en ramme på 56,7 millioner kroner.

Den totale budsjettrammen for hele helseteknologiordningen er på 150 millioner kroner, og ble offentliggjort i regjeringens forslag til statsbudsjett 6. oktober 2023. 

Både tilskudd og annen hjelp 

Helseteknologiordningen er en sentral satsing på e-helseområdet. Den skal støtte innføring av ny teknologi som journalløsninger og velferdsteknologi i kommunene. Helseteknologiordningen skal også bidra til stabile rammebetingelser for leverandørene, og øke investeringene i markedet. 

Helseteknologiordningen består av flere typer tiltak, og skal kunne utvikles over tid. 

– Dette er en ordning som består av flere typer tilskudd, og andre typer støtte som kommunene kan få nytte av. Disse ulike tiltakene skal spille sammen, sier Mariann Hornnes. 

Hornnes understreker videre at også ulike aktører skal samarbeide for å støtte opp om behovene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten: 

–  Derfor har også KS en viktig rolle i arbeidet med helseteknologiordningen. 

I tillegg til fire ulike tilskudd som er etablert, herunder tilskudd til KS, omfatter helseteknologiordningen også veiledning og hjelp til standardiseringsarbeid. 

Skal stimulere til samarbeid

Når det gjelder den aktuelle tilskuddsordningen som hadde frist 15. januar, vil tilskudd i 2024 gis til områdene velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging og journalløsninger. 

Tilskuddordningen skal avlaste risiko, og stimulere kommunene til å samarbeide om digitaliseringsarbeidet. Den viderefører satsingen på velferdsteknologi som tidligere har vært utført gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram. 

Helsedirektoratet har mottatt søknader innenfor alle de tre områdene som gjelder for denne tilskuddsordningen i 2024: velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging og journal. 

Mer om tre andre tilskuddene i helseteknologiordningen 

Tre andre tilskudd ble også lyst ut 21. desember 2023 som del av helseteknologiordningen: 

Arbeidet med helseteknologiordningen fortsetter i Helsedirektoratet 

Direktoratet for e-helse har utredet og forberedt helseteknologiordningen i samarbeid med Helsedirektoratet og KS. Arbeidet med helseteknologiordningen fortsetter i Helsedirektoratet, etter at Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet ble slått sammen fra 1. januar 2024. 

Et viktig mål med sammenslåingen er tettere kobling mellom digitaliseringsarbeidet og tjenesteutviklingen, samt bedre støtte til kommunene. 

– Dette passer svært godt med det vi skal få til med helseteknologiordningen. Jeg ser frem til det videre arbeidet, og til fortsatt godt samarbeid mellom fagmiljøene våre, brukere, KS og andre sentrale samarbeidspartnere, sier Hornnes. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold