Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

IKT-opplæring for å heve den digitale kompetansen blant eldre

Ordningen er etablert for å gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen i målgruppen for å: Motvirke ensomhet og redusere digitalt utenforskap ved å legge til rette for møteplasser og samhandling som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter for å opprettholde sosiale nettverk. Bedre den digitale helsekompetansen slik at eldre kan tilegne seg helseinformasjon på nett via pc, nettbrett, smarttelefon og annet. Gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester (eksempelvis via videokonsultasjon og e-konsultasjon) gjennom økt mestring og bedre brukeropplevelse Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (2022-2024)

Får du ikke logget inn? Slik løser du problemer med roller og tilganger (PDF)

Slik blir prosessen

 • Tilskuddsordningen utlyses:
  20. oktober 2022
 • Søknadsfrist for 2023:
  01. desember 2022
 • Behandlet søknad:
  20. januar 2023
 • Rapporteringsfrist for 2022:
  01. april 2023

Før du søker

Webinar 18. oktober: Se opptak fra webinar for søkere på tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. desember for nyttig informasjon om søknadsprosessen og ny søknadsløsning.

Merknad: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

 

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 09.01.2019 Sist faglig oppdatert: 01.11.2022 Se tidligere versjoner