Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

IKT-opplæring for å heve den digitale kompetansen blant eldre

Ordningen er etablert for å gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen i målgruppen for å: Motvirke ensomhet og redusere digitalt utenforskap ved å legge til rette for møteplasser og samhandling som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter for å opprettholde sosiale nettverk. Bedre den digitale helsekompetansen slik at eldre kan tilegne seg helseinformasjon på nett via pc, nettbrett, smarttelefon og annet. Gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester (eksempelvis via videokonsultasjon og e-konsultasjon) gjennom økt mestring og bedre brukeropplevelse Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (2022-2024)

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

 

Innsendt søknad

Søknaden din for denne tilskuddsordningen finner du på min side for tilskudd.

Slik blir prosessen

 • Tilskuddsordningen utlyses:
  20. oktober 2022
 • Søknadsfrist for 2023:
  01. desember 2022
 • Behandlet søknad:
  20. januar 2023
 • Rapporteringsfrist for 2022:
  01. april 2023

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

 

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 09.01.2019 Sist faglig oppdatert: 01.11.2022 Se tidligere versjoner