Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

IKT-opplæring for å heve den digitale kompetansen blant eldre

Ordningen er etablert for å gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen i målgruppen for å: Motvirke ensomhet og redusere digitalt utenforskap ved å legge til rette for møteplasser og samhandling som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter for å opprettholde sosiale nettverk. Bedre den digitale helsekompetansen slik at eldre kan tilegne seg helseinformasjon på nett via pc, nettbrett, smarttelefon og annet. Gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester (eksempelvis via videokonsultasjon og e-konsultasjon) gjennom økt mestring og bedre brukeropplevelse Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (2022-2024)

MERK: Tilskuddsordningen er foreslått avviklet i statsbudsjettet for 2024.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

 • Tilskuddsordningen utlyses:
  20. oktober 2022
 • Søknadsfrist for 2023:
  01. desember 2022
 • Behandlet søknad:
  20. januar 2023
 • Rapporteringsfrist for 2023:
  01. april 2024

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

 

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 09.01.2019 Sist faglig oppdatert: 01.11.2022 Se tidligere versjoner