Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapportere på tilskudd

Følg vår veiledning.

For tilskuddsordninger med rapporteringskrav skal det rapporteres til Helsedirektoratet på gjennomføring, økonomi og måloppnåelse. Vi skal kontrollere at midlene er brukt i tråd med føringer i regelverket og vedtaksbrevet.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og virksomheten vil motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer deg til å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor å starte med et tomt skjema.

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Først publisert: 05.05.2022 Sist faglig oppdatert: 05.05.2022 Se tidligere versjoner