Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilskudd for å styrke legevakter i små kommuner 2024

Fastlege og jente

Foto: Mostphotos

Først publisert: 08.02.2024 Siste faglige endring: 08.02.2024

Helsedirektoratet lyser ut 70 millioner kroner som små kommuner kan søke på for å øke rekrutteringen til legevakt.

Artikkelen er 132 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 med under 5000 innbyggere kan nå søke om penger for å styrke legevakttjenesten. Midlene vil primært bli gitt til tiltak for å rekruttere personell og øke kompetanse. Det er satt av 70 millioner til dette formålet i statsbudsjettet. Avhengig av antall mottatte søknader, kan hver hver enkelt kommune få tildelt inntil 1,5 million kroner i tilskudd til dette formålet.  

Utvida ordning

En kartlegging som ble gjort i 2021 viste at det var størst vaktbelastning på personell i små kommuner og derfor ble det i 2022 innført en tilskuddsordning for kommuner i sentralitetsklasse 6. Denne ordningen ble 2023 utvidet til også å gjelde kommuner i sentralitetsklasse 5. For å kunne søke må kommunen ha mindre enn 5000 innbyggere. Til sammen er det 157 kommuner som kan søke på tilskudd gjennom denne ordningen.  

Søknadsfristen er fredag 8. mars kl. 23.59.

Les mer på regjeringen.no

Abonner på nytt eller oppdatert innhold