Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til bedre rekruttering og redusert vaktbelastning i kommunens legevaktordning i kommuner med særlige rekrutteringsutfordringer.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    08. mars 2024
  • Rapportering for 2023:
    01. april 2024
  • Forventet ferdigbehandling av søknader:
    08. april 2024

MERK: Vi ser for oss tilskudd på inntil kr 1 500 000 per tildeling, avhengig av antall mottatte søknader. Det vil si at kommuner som søker om et beløp høyere enn dette og får innvilget tilskudd trolig vil få avkortet midler. Dersom en kommune har søkt om overføring av ubrukte midler fra 2023, må dette klargjøres i søknaden. Dette kan få innvirkninger på tilskuddssummen for 2024. 

For oversikt over fordelingskriteriene, se regelverket.

Tips-ideer til søknad_2024 (pdf)

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 30.03.2022 Siste faglige endring: 08.02.2024 Se tidligere versjoner