Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til bedre rekruttering og redusert vaktbelastning i kommunens legevaktordning, i kommuner med særlige rekrutteringsutfordringer. Alle kommuner i sentralitetsklasse 6 (SSB) med befolkningstall < 5000 kan søke tilskuddet.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    18. mai 2022
  • Forventet ferdigbehandling av søknader:
    20. juni 2022
  • Rapportering for 2022:
    01. april 2023

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

MERK: Dersom den totale søknadssummen for søknadsmassen overstiger den samlede budsjettrammen vil de søknadene som skjønnsmessig vurderes lavest ikke motta tilskudd.

Vi ser for oss tildelinger i størrelsesorden kr 750 000 – 1,5 mill. til den enkelte søker, avhengig av totalt omsøkt beløp. For oversikt over fordelingskriteriene, se regelverket.

Webinar: Informasjon om nye tilskuddsordninger for allmennlegetjenesten - Helsedirektoratet

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF)

Først publisert: 30.03.2022 Sist faglig oppdatert: 12.05.2022 Se tidligere versjoner