Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til bedre rekruttering og redusert vaktbelastning i kommunens legevaktordning, i kommuner med særlige rekrutteringsutfordringer. Helsedirektoratet lyser ut ordningen på nytt, da vi satt igjen med en rest etter søknadsbehandlingen før sommerferien. Alle kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 (SSB) med befolkningstall < 5000 som ikke allerede har fått innvilget tilskudd for 2023 kan søke tilskuddet.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    30. september 2023
  • Forventet ferdigbehandling av søknader:
    16. oktober 2023
  • Rapportering for 2023:
    01. april 2024

MERK: Dersom den totale søknadssummen for søknadsmassen overstiger den samlede budsjettrammen vil de søknadene som prioriteres lavest ikke motta tilskudd.

Det settes et øvre tak på kr 1 000 000 per tildeling. Dersom en kommune har søkt om overføring av ubrukte midler fra 2022, må dette opplyses om i søknaden. Dette kan få innvirkninger på tilskuddssummen for 2023. For oversikt over fordelingskriteriene, se regelverket. Det gis ikke midler til utstyr.

Webinar: Informasjon om nye tilskuddsordninger for allmennlegetjenesten - Helsedirektoratet

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 30.03.2022 Sist faglig oppdatert: 28.08.2023 Se tidligere versjoner