Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratet stanser tilskudd til Andreas Hus

Tilskudd. Foto: Mostphotos

Først publisert: 19.01.2023 Siste faglige endring: 19.01.2023

I en fersk rapport utført av PricewaterhouseCoopers (PwC) om Helsedirektoratets tilskudd til Foreningen for Barnepalliasjon, kommer det frem at foreningen har hatt liten kontroll med hvordan tilskuddsmidlene er benyttet. Det kommer også kritikk mot foreningens regnskapsføring. Nå stanses alle fremtidige tilskudd.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

 – Et overordnet funn er at foreningen delvis har hatt liten dokumentert kontroll med hvordan tilskuddsmidlene er benyttet og hvordan foreningens regnskapstransaksjoner er bokført. Dette har både vanskeliggjort undersøkelsene og øker risikoen for at midler kan være benyttet i strid med tildelingskriteriene, sier avdelingsdirektør Elise Husum i Helsedirektoratet, og legger til: 
 – Foreningen mangler gode rutiner for innkjøp og habilitetsvurderinger. Transaksjoner er gjort mellom nærstående, uten nødvendige avklaringer og dokumentasjon. Rapporten stiller også spørsmål ved om styret og revisor har fått tilstrekkelig informasjon om økonomiske forhold ved prosjektet.

Krever penger tilbake

Helsedirektoratet har besluttet å stanse fremtidige tilskudd til Andreas Hus, og har varslet styret i Foreningen for barnepalliasjon ved styreleder Ansgar Gabrielsen om at deler av tidligere tilskudd vil bli tilbakekrevd. I tråd med stortingsvedtak har Helsedirektoratet tildelt tilskudd på til sammen 90,8 millioner kroner til Andreas Hus de siste tre årene. Helsedirektoratet har i løpet av 2022 undersøkt bruken av tilskuddsmidler i prosjektet.

Helsedirektoratet utbetaler tilskudd på i overkant av én milliard kroner årlig til 400 ulike foreninger, organisasjoner og stiftelser. At pengene brukes som de skal, er i stor grad tillitsbasert.

Urimelig høye utgifter

Rapporten fra undersøkelsen ble klar 16. januar. Den viser at tilskuddsmidler er brukt feil, og at foreningens internkontroll har vært for dårlig. Prosjektet har hatt urimelig høye utgifter. Foreningen har benyttet prosjektet til å dekke utgifter som foreningen selv skulle ha dekket. Refusjoner fra leverandører er inntektsført på foreningen, selv om utgiften først var ført på prosjektet. Foreningen har forskuddsbetalt store beløp til eksterne leverandører for å bruke opp midlene og unngå avkortning i neste års tilskudd.

Foreningen ved styreleder fikk onsdag 18. januar varsel om at deler av tilskuddene tildelt i perioden 2020-2022 vil bli krevd tilbakebetalt. Foreningen har frist til 10. februar til å uttale seg før Helsedirektoratet gjør sitt endelige vedtak.

Rapporten er utført av PwC på oppdrag av Helsedirektoratets internrevisjon.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold