Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

560 millioner for å få flere fastleger

Først publisert: 18.04.2024 Siste faglige endring: 18.04.2024

For å jobbe som fastlege må man ha eller være i spesialisering som fastlege. Nå lyser Helsedirektoratet ut 560 millioner i tilskudd til kommunene.

– I 2023 fikk vi over 500 nye fastleger.  Selv om det også sluttet 300 fastleger i perioden, ble det en økning på over 200 fastleger totalt. Det er flott å se at rekrutteringen har gått betydelig opp, og i vi ser nå at antallet som er uten fastlege endelig har begynt å falle,  sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp.

Behov for flere fastleger

– Vi er ikke i mål og trenger at flere velger spesialiteten allmennmedisin og blir fastlege. Derfor er det så viktig at allmennlegetjenesten er en attraktiv og trygg karrierevei, og tilskuddet er et svært viktig bidrag. Fastlegeordningen blir gjerne omtalt som grunnmuren i helsetjenesten, avslutter Brandstorp.

Allmennleger i spesialisering (ALIS)

Leger som spesialiserer seg i allmennmedisin (ALIS) kan få tilbud om avtaler med kommunen om et tilrettelagt spesialiseringsløp og kompensasjon for utgifter til utdanningen. ALIS-avtalen skal bidra til forutsigbarhet og trygghet for legen i tiden spesialistutdanningen pågår. ALIS-tilskuddet skal bidra til å dekke slike utgifter.

Nye regler for tilskuddet dersom allmennlegen i spesialisering er tilknyttet vikarbyrå eller helprivat virksomhet

Dersom en allmennlege i spesialisering er ansatt eller tilknyttet et vikarbyrå eller annen privat kommersiell aktør innen medisinsk virksomhet, bortfaller retten til ALIS-tilskudd. Eksempler på privat kommersiell aktør innen medisinsk virksomhet vil være tilbydere av helprivate legetjenester, også der slike aktører tilbyr drift av legekontoret hvor ALIS arbeider. Dette gjelder uavhengig av om allmennlegen i spesialisering på deltid, har kommunal avtale eller er ansatt i kommunen. Endringen vil gjelde for nye ALIS-avtaler som inngått fra og med 18.4.2024.

For eksisterende avtaler kan det søkes som før, men endringen vil gjøres gjeldende for alle ALIS-avtaler fra og med 1.9.24.

Tilskudd til forskriftsfestet veiledning av ALIS gis som før og påvirkes ikke av endringen.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold