Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal ALIS og veiledning

Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke kommunenes merkostnader ved inngåelse av ALIS-avtaler. Ordningen skal også bidra til å dekke kommunenes utgifter til forskriftsfestet veiledning til leger som er under spesialisering i allmennmedisin, og som ikke har ALIS-avtale.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    31. august 2024
  • Forventet ferdigbehandling av søknader:
    15. desember 2024
  • Rapportering revisorattest 2024:
    01. april 2025

Dette er en refusjonsordning der det kan søkes om tilskudd for perioden 01.09.23 - 31.08.24.

Dersom ALIS er ansatt eller tilknyttet vikarbyrå eller annen privat kommersiell aktør innen medisinsk virksomhet bortfaller retten til ALIS-tilskudd. Dette gjelder uavhengig av om ALIS på deltid har kommunal avtale eller er ansatt i kommunen. Endringen vil gjelde for nye ALIS-avtaler inngått fra og med 18.04.2024 (dato for utlysning av revidert regelverk). For eksisterende avtaler kan det søkes som før, men endringen vil gjøres gjeldende for alle ALIS-avtaler fra og med 01.09.2024. 

Tilskudd til forskriftsfestet veiledning av ALIS gis som før og påvirkes ikke av endringen.

Mer informasjon om ALIS og veiledning om tilskuddsordningen finnes hos ALIS kontorene

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Kontakt

Først publisert: 18.04.2024 Siste faglige endring: 18.04.2024 Se tidligere versjoner