Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Positive tegn i fastlegeordningen

Fastlege og jente

Foto: Mostphotos

Først publisert: 25.05.2023 Siste faglige endring: 25.05.2023

Flere enn tidligere velger å bli fastlege. I 2022 gikk rekrutteringen i riktig retning for første gang siden 2017. Noe av grunnen kan være at det legges bedre til rette for spesialisering i allmennmedisin. Selv om det har kommet flere fastleger til, er det fortsatt en jobb å gjøre for at alle skal få fastlege.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Får hjelp av vikarer og andre leger

Rundt 200 000 mangler fortsatt fastlege, og i mange kommuner er det også vanskelig å bytte fastlege.

–  Vi har nylig fått mer kunnskap om de som mangler fastlege. En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at kommunene og fastlegene som oftest finner løsninger slik at pasientene får hjelp av vikarer og andre leger på kontorene. Likevel er det dette en situasjon som bekymrer oss. Målet må være at alle pasienter har fastlege, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Fastlegeordningen må bli mer fleksibel for legene

En fleksibel fastlegeordning er et viktig grep for å beholde fastlegene vi har i dag.

– Vi har ikke råd til å si nei til de legene som ønsker å arbeide mye. Vi trenger den arbeidskraften. Men vi har heller ikke råd til å miste unge leger som vil ha normal arbeidstid. Det er viktig å legge til rette for å beholde disse flinke folkene i fastlegetjenesten. Da må vi gjøre det vi kan for at jobben skal være faglig utviklende og ikke for belastende, sier Guldvog.

Kommunene sitt ansvar

Kommunene har ansvar for å organisere fastlegeordningen og sørge for at pasientene får fastlege. De kjenner forholdene best i sin kommune, vet hvilke løsninger som fungerer lokalt, og kan se fastlegeordningen i sammenheng med de øvrige helsetjenestene.

Ledelse av fastlegekontoret er viktig for å lykkes med god samhandling. Det er viktig at innbyggerne opplever at fastlegetjenestene henger godt sammen med andre helsetjenester og gir et helhetlig tilbud i kommunen.

Må se på arbeidsbelastningen

–  Vi må se på flere tiltak som reduserer arbeidsbelastningen, samtidig som kapasiteten i tjenesten opprettholdes. Mange pasienter kan få god oppfølging av andre helsearbeidere på fastlegekontoret i tillegg til fastlegen, og der vet vi at fastleger allerede har funnet mange gode løsninger. Vi bør legge til rette for å utnytte de samlede ressursene enda bedre, sier Guldvog.

Det skal være enkelt å bli og å være fastlege

Det er tatt flere grep for å bedre situasjonen i fastlegeordningen de siste årene. Blant annet er det etablert en nasjonal tilskuddsordning (ALIS-tilskudd) som skal gi legen forutsigbarhet og økonomisk trygghet under spesialistutdanningen i allmennmedisin.  Også andre tiltak som gode fagmiljø og fleksibilitet i tilknytningsform er viktige for å få flere til å velge fastlegeyrket. Vi vet at yngre leger i større grad enn de mer etablerte ønsker fast ansettelse i starten, og det er viktig å kunne ha en variasjon i ansettelsesforhold.

1. mai ble den nye ordningen med pasienttilpasset basistilskudd innført. Den skal gjøre det lettere for fastlegene å følge opp pasientene med størst behov.

Helsedirektoratets årsrapport publiseres samtidig med evalueringen av handlingsplanen for allmennlegetjenesten fra Oslo Economics og Universitetet i Oslo. Konklusjonene fra evalueringen er i tråd med og forsterker Helsedirektoratets vurdering av status og måloppnåelse. 

Helsedirektoratet vil bruke funnene fra evalueringen og rapporten fra Ekspertuvtalget for allmennlegetjenesten i arbeidet med framtidens fastlegeordning.

Nyhetsbrev om Handlingsplan for allmennlegetjenesten 

Helsedirektoratet har opprettet et nyhetsbrev for informasjon om Handlingsplan for allmennlegetjenesten. Nyhetsbrevet vil inneholde informasjon om tiltak, aktiviteter og støttefunksjoner fra Helsedirektoratet, tilknyttet handlingsplanen. 

Hvem som helst kan abonnere, men målgruppen for nyhetsbrevet er leger og kommunalt ansatte som jobber med eller i kommunal allmennlegetjeneste. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold