Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Positiv utvikling i fastlegeordningen

Fastlege og jente

Foto: Mostphotos

Først publisert: 22.05.2024 Siste faglige endring: 22.05.2024

Stadig færre nordmenn står uten fastlege. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet. En negativ trend har snudd.

– Både stat, kommune, utdanningsinstitusjonene og ikke minst fastlegene selv har bidratt til at vi har lykkes med å snu den negative trenden i fastlegeordningen. Flere får fastlege, og i hele år har vi sett at den positive trenden fortsetter, selv om det fremdeles er store forskjeller mellom kommuner og fylker. Dette gjelder hele landet, men kanskje særlig i de nordligste fylkene, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

Nye tall fra mai viser at det er 180 000 som står uten fastlege, det er det laveste tallet siden høsten 2022, så det går rett vei, selv om det er et stykke igjen før alle har fastlege. Dessuten er det vanskelig å få ny fastlege om du flytter eller ønsker å bytte fastlege. I svært mange kommuner er det få ledige plasser på åpne fastlegelister.

Store forskjeller

Selv om nasjonale tall fra rapporten viser vekst i antall fastleger, er bildet mer nyansert og variert på kommunalt nivå. Med unntak av kommuner med færre enn 2 000 innbyggere, økte andelen ubesatte lister i de minst sentrale kommunene i løpet av 2023. Situasjonen er imidlertid noe bedret i første del av 2024.

Arbeidsbelastning går ned

En av hovedgrunnene til at fastleger har valgt å slutte i yrket har vært den høye arbeidsbelastningen. Nå ser vi at arbeidsbelastningen for mange har gått ned, og det er færre pasienter på listene.

Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde i 2023 er den største vi har hatt, sammenlignet med tidligere år. Resultater fra spørreundersøkelser blant fastleger tyder også på at de i stadig større grad opplever en mer håndterbar arbeidsbelastning. Det er viktig at vi legger til rette for valgfrihet, slik at fastlegene kan finne en god balanse mellom jobb og fritid. For vi trenger å rekruttere nye, og vi trenger beholde de erfarne fastlegene.  

Trygge rammer

Et annet funn i rapporten, er at yngre leger har andre jobbpreferanser når de starter opp enn sine eldre kolleger når det gjelder rammebetingelser og økonomisk trygghet.

– Veksten i antall og andel fastleger som ønsker å starte opp som ansatt i kommunen, i stedet for som næringsdrivende, fortsetter, og om lag halvparten av de nye fastlegene i 2023 var kommunalt ansatte. Tilskuddsordningen Nasjonal ALIS og veiledning ble ytterligere styrket og videreutviklet i 2023, og både fastleger og kommuner peker på at tilskuddet bidrar til at leger starter og fullfører spesialistutdanningen i allmennmedisin, sier Helen Brandstorp.

Mangel på leger, blant annet i allmennlegetjenesten, har vist at det fortsatt er behov for å øke kapasiteten i LIS1-ordningen i noen år fremover. 

Samhandling og digitale verktøy

Samarbeid mellom ulike helsepersonellgrupper, innad på fastlegekontoret og på tvers av tjenester og nivå, er viktig for å gi pasienter en god sammenhengende tjeneste.
– Ved å bruke ny teknologi og digitale verktøy kan vi jobbe mer effektivt og samhandle på tvers av tjenester og nivåer. Det skjer stadig utvikling av digitale tjenester, som for eksempel pasientenes legemiddelliste, sier Brandstorp.

Dette gjør at kapasiteten i fastlegetjenesten, korrigert for befolkningsvekst, ikke vurderes å være bedre i dag enn den var ved lanseringen av Handlingsplan for allmennlegetjenesten i 2020. Samtidig er det viktig å understreke at uten den økte legeveksten ville situasjonen det vært verre. Tallene hittil i 2024 viser en positiv utvikling.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold