Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helseteknologiordningen: 66 prosjekter får tilskudd til journal, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Portrettbilde av Mariann Hornnes

Mariann Hornnes, assisterende helsedirektør. Foto: Ingar Sørensen

Først publisert: 16.02.2024 Siste faglige endring: 16.02.2024

– Vi oppfordret kommunene til å samordne seg, og det har de virkelig gjort. Dette er svært gledelig, og et positivt signal for det videre digitaliseringsarbeidet i kommunene, sier assisterende helsedirektør Mariann Hornnes.

Artikkelen er 151 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

16. februar ble det klart hvilke prosjekter som får midler, og hvor mye hvert prosjekt får i tilskuddsordningen "Tilrettelegging for å ta i bruk teknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten".

Tilskuddspotten på 56,7 millioner kroner fordeles på til sammen 66 prosjekter. Tilskuddet dekker støtte til anskaffelse, innføring og utprøving av helseteknologi. Kommuner fra alle fylker har fått tilskudd.

I 2024 er journalløsninger, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging prioritert. Ordningen skal sikre en god overgang fra tidligere Nasjonalt velferdsteknologiprogram.  

Foran og sammen

Flertallet av prosjektene som har fått tilskudd, omfatter kommuner som samarbeider.

– Noe av det viktigste med Helseteknologiordningen, er at kommunene skal samordne seg. Det er det mange som har gjort, og det har de fått uttelling for, sier Mariann Hornnes, og legger til:

– Et annet viktig mål med ordningen, er å motivere kommuner til å gå i front i digitaliseringsarbeidet. Derfor vil man blant tilskuddsmottakerne se gode eksempler på kommuner som går foran i sporet og trekker med seg andre, sier Mariann Hornnes.  

Fordeling på de ulike helseteknologiområdene

Helsedirektoratet mottok 179 søknader med et samlet søknadsbeløp på 331,6 millioner kroner for 2024.

Journal: På journalområdet kom det 24 søknader, hvorav 17 ble innvilget.  Til sammen 20,7 millioner kroner går til kommuner og fylkeskommuner som går sammen om utprøving, anskaffelse og innføring av journalløsninger. Det gis også tilskudd til kommuner som prøver ut nye informasjonsdelingstjenester som del av Felles journalløft for kommunene.

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging: Alle 36 søkere fra tidligere Nasjonalt velferdsteknologiprogram får tilskudd, totalt 27,7 millioner kroner. Dette er tilnærmet samme nivå som prosjektene fikk i Nasjonalt velferdsteknologiprogram i 2023. 

Det kom 119 søknader til nye prosjekter på velferdsteknologiområdet, digital hjemmeoppfølging og andre teknologiområder. Her har Helsedirektoratet i hovedsak prioritert søknader hvor kommuner har gått sammen og prosjektet er vurdert å ha overføringsverdi til andre kommuner. Samlet vil disse prosjektene motta 8,3 millioner kroner.

Les også pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet på Regjeringen.no

Mer om søknadsvurderingen

Søknadene har blitt vurdert i henhold til regelverket og rammene for ordningen. I vurderingen av søknadene er det gitt særlig uttelling til: 

  • Kommuner som samordner seg​
  • Prosjekter som går foran på vegne av kommunene
  • Prosjekter med forventet god overføringsverdi​, altså at det kan gjenbrukes av andre kommuner og spres til andre deler av landet.
  • Prosjekter med god og troverdig prosjekt- og risikobeskrivelser​
  • Prosjekter med forpliktelse til å gjennomføre prosjektet, herunder forankring, og at de oppfyller krav til egenfinansiering

Helseteknologiordningen består av flere deler

Tilskuddsordningen hvor 66 prosjekter nå får støtte, er den første som ble lyst ut som en del av Helseteknologiordningen.

I tillegg til ulike tilskuddsordninger, består Helseteknologiordningen også av støtte til nettverksarbeid gjennom KS, samt veiledning og bistand til standardiseringsarbeid. Helseteknologiordningen skal kunne utvikles over tid.

Totalt er det satt av 150 millioner kroner til Helseteknologiordningen i 2024.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold