Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ekstratildeling fra Helseteknologiordningen på 14,5 millioner

Lucie Aunan

Divisjonsdirektør i divisjon digital transformasjon Lucie Aunan i Helsedirektoratet

Først publisert: 30.04.2024 Siste faglige endring: 30.04.2024

Ekstratildelingen fordeles på 32 prosjekter som skal utvikle helse- og omsorgstjenesten i kommunene: 9 millioner kroner fordeles til 16 prosjekter som ikke fikk tildelt midler i første runde, mens 16 prosjekter får ekstra tilskudd på til sammen 5,5 millioner kroner.

Helsedirektoratet mottok 180 søknader på til sammen 332,1 millioner kroner til Tilrettelegging for å ta i bruk teknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, et av tiltakene i Helseteknologiordningen. 16. februar ble 56,7 millioner kroner delt ut til 66 søkere. 

– Hovedbudskapet fra kommuner som allerede har fått midler, er at Helseteknologiordningen er et viktig bidrag til digitaliseringsarbeidet. Med denne utvidelsen får nye 16 gode prosjekter denne drahjelpen, og de andre 16 enda et ekstra dytt fremover, sier divisjonsdirektør Lucie Aunan i Helsedirektoratet. 

Ekstratildelingen fordeles mellom prosjekter innen velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging (helsedirektoratet.no) og journalløsninger. 

Les også artikkel med kommentarer fra helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre på regjeringen.no

Samarbeid og overføringsverdi 

Hovedtanken med Helseteknologiordningen er å legge til rette for samarbeid mellom kommuner, støtte de som går foran i digitaliseringsarbeidet, og at det som kommer ut av prosjektene skal kunne gjenbrukes.

– Samarbeid og fokus på overføringsverdi går igjen både blant prosjektene som har fått midler allerede, og blant de helt nye tilskuddsmottakerne, sier Aunan, og legger til: 

– Og vi ser at det å trekke med seg andre kommuner skjer i praksis: Flere av de prosjektene som allerede har fått midler og som nå får mer gjennom denne ekstra tildelingen, har inkludert ytterligere nye kommuner etter oppstart. Dette er akkurat det vi er ute etter, understreker hun. 

Treffer også de mindre kommunene 

Blant de nå totalt 82 mottakerne av denne tilskuddsordningen er det både store, mellomstore og små kommuner, fordelt mellom alle landets fylker. 

– For små kommuner kan det være ekstra krevende å ta store løft. Derfor er det gledelig å erfare at ordningen også treffer de små kommunene. Både gjennom at store kommuner går foran i løypa og drar med seg de mindre, og ved at mindre kommuner finner sammen. I dette arbeidet spiller også KS med sine digitaliseringsnettverk en svært viktig rolle, sier Lucie Aunan. 

Oversikt over søknader som får tildelt midler i ekstra tildelingsrunde   

Navn på søker  

Søknadstittel  

Søknads-beløp   

(kroner)  

Tilskudd i ordinær runde  

Ekstra-bevilgning (kroner)  

Bardu kommune  

Digital hjemmeoppfølging og etablering av kompetansenettverk mellom deltakende kommuner i Midt Troms  

6 250 000  

0  

700 000  

Bergen kommune   

Etablering av nye journalsystem for pleie- og omsorgstjenester, inklusivt sykehjem  

2 600 000  

600 000  

400 000  

Bergen kommune   

Digital dobbeltkontroll A/B-preparater   

1 360 000  

0  

600 000  

Bodø kommune   

Spredningsprojekt Digital hjemmeoppfølging  

2 000 000  

1 000 000  

500 000  

Bærum kommune  

Norges mest digitale legevakt (LEVA)  

2 500 000  

900 000  

300 000  

Båtsfjord kommune   

Innføring av trygghets sensorer og medisin dispensere   

419 000  

0  

400 000  

Fredrikstad kommune   

Digital hjemmeoppfølging i helsefellesskapet Østfold  

1 570 000  

1 000 000  

500 000  

Grong kommune  

Utredning og etablering av felles EPJ og pasientnær teknologi for fastlegetjenesten i Indre Namdal  

585 000  

0  

500 000  

  

Kongsberg kommune  

Felles anskaffelse av ny elektronisk pasientjournal-løsning i Kongsbergregionen   

1 842 000  

1 500 000  

300 000  

Kristiansand kommune   

Innføringsprosjekt 2.0 2024-2025  

4 600 000  

0  

600 000  

Larvik kommune  

Innføringsprosjekt helseteknologi  

1 500 000  

0  

500 000  

Lurøy kommune   

Velferdsteknologi uti Øyan  

822 800  

0  

400 000  

Lørenskog kommune  

Velferdsteknologi - barn, unge og voksne  

1 470 000  

750 000  

200 000  

Molde kommune  

Tjenestemodell velferdsteknologi barn, unge og voksne med  

1 300 000  

450 000  

250 000  

Nordre Follo kommune  

DigitalHelse Follo 2024  

1 250 000  

0  

600 000  

Oslo kommune bydel 14 Nordstrand  

Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser  

2 124 700  

650 000  

170 000  

Oslo kommune helseetaten  

Triage til fastlege og legevakt   

11 800 000  

0  

800 000  

Oslo kommune sykehjemsetaten  

Pasientvarsling med digitalt tilsyn  

28 235 625  

0  

800 000  

Risør kommune  

EPJ Helse og omsorg  

3 840 000  

1 000 000  

400 000  

Sandefjord kommune   

Mestring, kommunikasjon og trygghet - et velferdsteknologiprosjekt for barn, unge og voksne med  

1 500 000  

320 000  

230 000  

Seljord kommune  

Bruk av helseteknologi som kompetansehevende tiltak i simuleringsprosjektet  

2 000 000  

0  

400 000  

Stavanger kommune   

Samarbeid om anskaffelser av EPJ for Bergen, Bodø, Bærum, Kristiansand og Stavanger  

6 400 000  

2 900 000  

300 000  

Stjørdal kommune  

Fremtidens EPJ  

3 500 000  

1 000 000  

400 000  

Trysil kommune  

Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser  

1 787 707  

700 000  

250 000  

Tønsberg kommune  

Digitalt tilsyn Mestring og helse, Tønsberg kommune  

416 400  

0  

400 000  

Ullensaker kommune  

Mitt liv mitt ansvar, MILA3  

2 867 000  

1 000 000  

500 000  

Vardø kommune  

Etablering av digitalt behandlingsforløp innen fedme og overvekt mellom kommune, lokalt senter for  

1 000 000  

650 000  

300 000  

Verdal kommune  

Digitale helse- og omsorgstjenester i Verdal kommune  

1 200 000  

0  

600 000  

Vinje kommune  

Helseteknologi i Vest-Telemark  

2 000 000  

0  

550 000  

Vågå kommune  

Helseregionsamarbeid Innlandet: Økt selvstendighet og bedre helse med digital hjemmeoppfølging,  

2 304 949  

1 020 000  

500 000  

Ørland kommune  

Utprøving og innføring av digitalt tilsyn  

850 000  

0  

600 000  

Ål kommune  

Digital hjemmoppfølging Hallingdal  

974 000  

0  

550 000  

 SUM  

   

331 638 627  

56 700 000  

14 500 000  

Om helseteknologiordningen 

  • Helseteknologiordningen skal gi drahjelp til kommuner som går foran og tar initiativ til å investere i helseteknologi. 

  • Tilskuddene blir blant annet gitt til velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging og journal- og samhandlingsløsninger. 

  • I tillegg til ulike tilskuddsordninger, består Helseteknologiordningen også av støtte til nettverksarbeid gjennom KS, samt veiledning og bistand til standardiseringsarbeid. Helseteknologiordningen skal kunne utvikles over tid. 

  • Totalt ble først 150 millioner kroner satt av til ordningen, de nye 14,5 millionene kommer i tillegg. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold