Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilskuddsprosessen

Slik er søknads- og rapporteringsprosessen for tilskudd.

Tilskudd utlyses

Det er nå mulig å sende inn søknad. På utlysningen finner du regelverket for tilskuddsordningen med informasjon om mål, målgruppe, krav til søknad, tildelingskriterier og rapporteringskrav. Kontakt oss dersom du ikke finner den informasjonen du trenger. Vi har som mål å lyse ut tilskudd 4-6 uker før søknadsfristens utløp.

Søknadsfristen utløper

Nå begynner våre saksbehandlere arbeidet. I enkelte tilfeller vil våre saksbehandlere be om tilleggsdokumentasjon, men du vil ikke lenger kunne foreta endringer på søknaden din.

Saksbehandling av søknader

Saksbehandlingstiden varierer for de forskjellige tilskuddsordningene. Vi vurderer hver søknad individuelt. Siden alle søknader mottatt på en tilskuddsordning blir vurdert samtidig, kan du ikke beregne å få et svar på din søknad før alle søknader er behandlet. Søkere som også mottok tilskudd året før skal rapportere på bruken av disse midlene, og rapporten vil bli sett i sammenheng med årets søknad.

Vedtak fattes

Vedtaksbrevet mottar du i Altinn eller eventuelt til e-postadressen du oppga i søknadsskjemaet.  

  • Ved full innvilgelse får du innvilget hele søknadsbeløpet.
  • Delvis innvilgelse skjer dersom du ikke får innvilget hele søknadsbeløpet.
  • Avslag skjer dersom søknaden ikke innvilges, begrunnelsen vil stå i vedtaksbrevet.
  • Avvisning skjer dersom søknaden har formelle mangler og betyr at søknaden ikke realitetsvurderes. Dette kan skyldes at søknaden ble mottatt etter søknadsfristens utløp eller at tilskuddsordningen ikke er tilgjengelig for søkeren. Hvem som kan søke er beskrevet i tilskuddsregelverket.

Akseptere vilkår

For enkelte tilskuddsordninger må et signert skjema der dere aksepterer vilkårene for tilskuddet sendes til Helsedirektoratet. Akseptskjemaet følger med vedtaksbrevet på de tilskuddsordninger hvor dette er aktuelt.

Tilskuddsbeløpet utbetales til konto

Nå får dere tilskuddsmidlene inn på konto og kan bruke disse som beskrevet i søknaden og tilskuddsbrevet. Tilskuddet kan utbetales i  flere terminer, dette får du informasjon om i vedtaksbrevet. 

Tilskuddsmottaker arbeider med tiltaket

Arbeid med tiltaket foregår gjennom tilskuddsåret. Les vedtaksbrevet og krav om rapportering for å kunne legge opp til best mulige rapporteringsrutiner.

Tilskuddsåret er avsluttet

Tilskuddsåret følger kalenderåret og avsluttes 31. desember. Da er det på tide å starte på rapporteringen.

Neste tilskuddsår

Nå er det igjen mulig å søke på tilskudd. Du kan søke på ytterligere midler til samme prosjekt eller søke tilskuddsmidler til et nytt tiltak. Nederst på denne siden finner du et felt hvor du kan registrere din epostadresse for å motta varsler om nytt eller oppdatert innhold for utlysninger av tilskudd.

Rapportering og rapporteringsfrist

Det skal rapporteres på innvilget tilskudd i henhold til beskrivelsen i vedtaksbrevet. For de fleste tilskuddsordninger er rapporteringsfristen 1. april året etter at tilskudd ble innvilget.

Først publisert: 29.10.2021 Siste faglige endring: 09.06.2023 Se tidligere versjoner