Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilskuddsprosessen

Les om søknads- og rapporteringsprosessen for tilskudd.

Før du søker

  • Bruk tilskuddsveiviseren for å finne aktuelle tilskuddsordninger. 
  • På listen over alle utlyste tilskudd finner du også søknadsfristene.
  • For noen tilskuddsordninger er forvaltningen delegert til andre, for eksempel statsforvalterne. Hvilke ordninger dette gjelder ser du i den enkelte utlysning.

Søknaden

Din virksomhet sender inn søknad til oss via Altinn. Før du skal søke eller rapportere på vegne av virksomheten må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen. Kontakt Altinn for brukerservice

Når søknad er mottatt, vil dere få en bekreftelse fra Helsedirektoratet. 

Svar på søknad

Helsedirektoratet fatter vedtak så tidlig som mulig i kalenderåret for å bidra til forutsigbarhet for mottakerne. Svært mange søknader mottas på samme tidspunkt, og likebehandling er et viktig prinsipp. Derfor kan de mest omsøkte tilskuddsordningene kreve tre-fire måneder med saksbehandling.

Dersom din virksomhet tildeles midler skal disse benyttes basert på:

  • søknad
  • formål med tilskuddsordningen
  • føringer i tilskuddsregelverket og vedtaksbrev

Rapportering

For tilskuddsordninger med rapporteringskrav skal det rapporteres til Helsedirektoratet på gjennomføring, økonomi og måloppnåelse. Vi skal kontrollere at midlene er brukt i tråd med føringer i regelverket og vedtaksbrevet.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og virksomheten vil motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer deg til å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor å starte med et tomt skjema.

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

 

Først publisert: 29.10.2021 Sist faglig oppdatert: 29.10.2021 Se tidligere versjoner