Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hva er tilskudd?

Les om hva tilskudd er, hvem som kan søke og hva pengene går til.

Hva er tilskudd?

Tilskudd er et kraftfullt virkemiddel for å nå bestemte mål. Tilskudd skal bidra til å etablere, støtte og styrke tiltak og tjenester som understøtter Helsedirektoratets samfunnsoppdrag.

Offentlige instanser, kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om ulike tilskudd hos Helsedirektoratet.

Tilskuddsordningene varierer og har ulik målgruppe, antall søkere, budsjettstørrelse, tildelingskriterier og type mottakere.

Fagområder

Tilskuddsordningene er fordelt på ulike fagområder, for eksempel:

 • omsorgstjenester
 • psykisk helse og rusarbeid
 • primærhelsetjenester
 • folkehelse
 • tannhelse
 • ressurskrevende helse- og sosialtjenester

Type tilskudd

 • refusjonsordninger
 • ordninger med åpen konkurranse
 • piloter og forsøk
 • øremerkede ordninger

Mottakere av våre tilskudd

 • kommuner
 • fylkeskommuner
 • organisasjoner og stiftelser
 • statlig eide foretak
 • universiteter og høyskoler
 • helseforetak
 • privatpersoner

Helsedirektoratets logo

Tilskuddsmottakere skal ikke bruke logoen til Helsedirektoratet i sin kommunikasjon om egen virksomhet eller et tiltak som har fått innvilget tilskudd.

Dersom dere har fått innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet og ønsker å videreformidle informasjon om dette, kan dere skrive følgende:

 • "Tiltaket har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet"
 • "[Virksomhetsnavn] har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet"
 • "Har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet"

Les mer om vår tilskuddsforvaltning i Tilskuddsrapporten.

Først publisert: 29.10.2021 Siste faglige endring: 29.01.2024 Se tidligere versjoner