Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hva gjør Helsedirektoratet?

Helsedirektoratets visjon, samfunnsoppdrag og oppgaver.

Samfunnsoppdrag

Helsedirektoratet skal bidra til at flere har god helse, at helseforskjellene blir mindre mellom folk og til god og sikker behandling i helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet skal også bidra til at pasienter og brukere skal få møte en samordnet tjeneste, og vi tilrettelegger for økt samfunnssikkerhet og beredskap.

Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi skal iverksette vedtatt politikk og har flere forvaltningsoppgaver etter delegering fra Helse- og omsorgsdepartementet, blant annet myndighet til å bruke og fortolke lover og regelverk innenfor folkehelse og helse- og omsorgssektoren.

Når vi iverksetter vedtatt politikk, utfører vi arbeid på vegne av regjering og Storting. Dette kan for eksempel være å iverksette handlingsplaner og kampanjer, eller å tildele tilskudd med målsettingene Stortinget har satt.

Les også:

Nye oppgaver fra 1. januar

Helsedirektoratet har fra 1. januar 2024 fått nye myndighetsoppgaver innen digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

Helsedirektoratet er slått sammen med Direktoratet for e-helse og har overtatt oppgaver fra Folkehelseinstituttet. Det digitaliseringsarbeidet som har vært utført i Direktoratet for e-helse, fortsetter nå i Helsedirektoratet.

Det nye Helsedirektoratet skal rendyrkes som myndighetsorgan og har fått et utvidet ansvar for analyser og rådgivning på folkehelseområdet overfor helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet får faglige råd og bistand fra fagråd og -utvalg innenfor en rekke fagområder.

Helsedirektoratet har fra 1. januar 2024 rundt 850 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Trondheim og Ålesund.

Visjon

Helsedirektoratets visjon er «God helse – gode liv». For de fleste er god helse er en av forutsetningene for å ha et godt liv. Det er også lettere å bevare den gode helsen når livet ellers kjennes godt. Vår visjon omfatter både forebyggende helsearbeid og et godt tjenestetilbud der innbyggerne bor. For å få til det, er det viktig at helsetilbudet henger godt sammen og at vi setter helsetjenesten i stand til å gjøre en god jobb

Først publisert: 22.02.2017 Siste faglige endring: 13.02.2024 Se tidligere versjoner