Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innspel til vidareutvikling av tilskotsordningar for ideell og frivillig sektor

Person sitter foran PC med smilefjes.

Vi vil gjerne ha innspel til vidareutviklling av tilskot til frivillig og ideell sektor (foto: Mostphotos).

Først publisert: 12.03.2024 Siste faglige endring: 12.03.2024

Helsedirektoratet inviterer frivillige og ideelle organisasjonar til å kome med innspel til vidareutvikling av regelverket i nokon av våre tilskotsordningar.

Dei ordningane det er aktuelt med endringar for er

  • "Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og vold",
  • "Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold" 
  • "Frivillig informasjons- og kontaktskapende arbeid"

Denne vidareutviklinga inneber at det kan bli endringar i regelverket for desse ordningane. Andre ordningar kan bli påverka, men ikkje med vesentlege endringar.

Organisasjonar som er råka, eller kan tenkast å bli råka av eventuelle endringar i regelverka til dei nemnde ordningane er velkomne til å gje innspel gjennom ei spørjeundersøking.

Gå til spørjeundersøkinga for å gje innspel

Frist for å gje innspel er tysdag 26. mars 2024.

Helsedirektoratet har fått vidareutvikling av tilskotsordningane som eit oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Meir informasjon om oppdraget og bakgrunnen for det, finn du i bakgrunnsnotatet 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold