Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Grunntilskudd til institusjonsbaserte tilbud for personer med rusmiddelproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester

Tilskuddsordningen skal støtte opp om organisasjoner som driver institusjonsbaserte dag- og døgntilbud utenfor spesialisthelsetjenesten. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at personer med rusmiddelproblemer eller med erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester, oppnår bedret livskvalitet, mestring og mulighet for aktiv og meningsfull tilværelse.

Får du ikke logget inn? Slik løser du problemer med roller og tilganger (PDF)

Slik blir prosessen

 • Tilskuddsordningen utlyses:
  20. oktober 2022
 • Søknadsfrist for 2023:
  01. desember 2022
 • Rapporteringsfrist for 2022:
  01. april 2023
 • Behandlet søknad:
  01. april 2023

Før du søker

Webinar 18. oktober: Se opptak fra webinar for søkere på tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. desember for nyttig informasjon om søknadsprosessen og ny søknadsløsning.

Merknad: Budsjettet på 440 000 000 kr, må sees i sammenheng med tilskuddsordningen Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og / eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester.

Merknad: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet
 

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 26.11.2020 Sist faglig oppdatert: 27.10.2022 Se tidligere versjoner