Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer

Målet er å styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og problematisk rusmiddelbruk, med særlig vekt på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset eller sammensatt oppfølging. Det er et mål å stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Slik blir prosessen

  • Rapporteringsfrist for 2023:
    01. april 2024
  • Søknadsfrist:
    07. april 2024
  • Forventet ferdigbehandling av søknader:
    30. juni 2024

Søknad og rapportering

Søknad: Søknadsskjema 2024 (docx)

Rapportering: Rapporteringsskjema 2023 (docx) I Økonomirapportering 2023 (xlsx)

Statsforvalteren forvalter denne tilskuddsordningen. Søknad og rapportering skal sendes dit:

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet
 

Kontakt

Først publisert: 07.01.2020 Siste faglige endring: 12.02.2024 Se tidligere versjoner