Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til oppfølging av Strategi for seksuell helse (2017-2022). Mål for ordningen er å sikre en helhetlig ivaretakelse av hivpositive og å forebygge nysmitte av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.

Slik blir prosessen

 • Søknadsfrist:
  13. februar 2022
 • Forventet svar på søknad:
  15. april 2022
 • Rapporteringsfrist for 2021:
  01. april 2022

Utsatt søknadsfrist
Søknadsfristen er utsatt fra 31. januar til 13. februar. Fristen vil ikke utsettes ytterligere.

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om ordningen

Denne ordningen skal bidra til å oppfylle mål i Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022) (regjeringen.no) og sees i sammenheng med tilskuddsordningen  "Seksuell helse" (helsedirektoratet.no)

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med forskriften for tilskuddet (lovdata.no)

Ordningen har to typer tilskudd

 • Driftstilskudd: Det gis driftstilskudd til tre søkere som har hovedansvaret for å følge opp arbeidet rettet mot de tre hovedmålgruppene, i tråd med målene for ordningen. Driftstilskudd forutsetter et forpliktende samarbeid med andre aktører. Vi gjør oppmerksom på at vi ved innvilgelse av driftstilskudd tar forbehold om Stortingets årlige bevilgning og eventuelle endringer i tilskuddsordningene til seksuell helse og hiv-feltet som omtales i statsbudsjettet for 2023. 
 • Prosjekttilskudd: Det kan gis årlige prosjekttilskudd til andre søkere som følger opp målområdene og som retter seg mot relevante målgrupper for ordningen

Beløp: Ca. 23,5 mill. kroner (med forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet).

Prioriteringer

I 2022 vil Helsedirektoratet prioritere prosjekttilskudd til tiltak som bidrar til å

 • bedre målgruppenes seksuelle helsekompetanse, herunder økt testsfrekvens og PrEP-bruk blant personer med særlig sårbarhet for smitte  
 • bedre forhold for eldre som lever med hiv og mennesker som har levd lenge med hiv
 • integrere seksuell helse i arbeidet med psykisk helse og rus

Regelverk

Statistikk

Først publisert: 30.11..11.2019 Sist faglig oppdatert: 20.11.2020 Se tidligere versjoner