Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner

Slik blir prosessen

 • Søknadsfrist:
  29. januar 2021
 • Forventet svar på søknad:
  30. april 2021
 • Rapporteringsfrist:
  31. mars 2022

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om ordningen

Denne ordningen sees i sammenheng med tilskuddsordningen "Seksuell helse" (helsedirektoratet.no)

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med forskriften for tilskuddet (lovdata.no

 • Ca. 18,4 mill. kroner er forbeholdt driftstilskudd
 • Ca. 1,5 mill. kroner er forbeholdt prosjekttilskudd
 • 4,1 mill. kroner er øremerket Kirkens bymisjon, Aksept  

Ordningen har to typer tilskudd:

 • Driftstilskudd: Det gis driftstilskudd til tre søkere som har hovedansvaret for å følge opp arbeidet rettet mot de tre hovedmålgruppene (se under), i tråd med målene for ordningen. Driftstilskudd forutsetter et forpliktende samarbeid med andre aktører. Ved treårig innvilgelse av driftstilskudd tas det forbehold om Stortingets årlige bevilgning. Ny treårsperiode for driftstilskudd startet i 2019 og varer ut 2021. Det gis rom for å justere søknaden årlig, gitt at tiltak eller prosjekter kommer til eller faller fra
 • Prosjekttilskudd: Det kan gis årlige prosjekttilskudd til andre søkere som følger opp målområdene og som retter seg mot relevante målgrupper for ordningen.

 

Regelverk

Statistikk

Først publisert: 30.11.2019 Sist faglig oppdatert: 20.11.2020