Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta

Tilskotsordninga er vidareført i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2024. Tilskotsregelverket er endra og forenkla. Det same gjelder søknadsskjema. Om kommunen har treårig vedtak som går utover 2023 ber vi om at de framleis sender inn ein søknad, med merknad om at de har eit treårig vedtak.

Rapportering på midler mottatt i 2023

 

Eit delvis førehandsutfylt rapporteringsskjema blei 10. januar sendt ut til organisasjonsnummeret i kommunen som var registrert på søknaden i Altinn. Før du skal fylle ut eit skjema i Altinn på vegne av eit organisasjonsnummer må du få delegert tilgang til det som kallast ei enkeltteneste. Enkelttenesta for rapportering heiter «Rapportering på tilskudd frå Helsedirektoratet». Skal du signere og sende inn eit skjema krevjast Altinnrolla "Begrensa signeringsrettighet". Begge tilgangar må gis av den i kommunen dykkar som har tilgangsstyring i Altinn. Les gjerne Veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjema. 

Slik blir prosessen

 • Søknadsfrist:
  12. januar 2024
 • Forventet ferdigbehandling av søknader:
  15. mars 2024
 • Rapportering for 2023:
  01. april 2024

MERK:

Nytt i regelverket: 
Tilskot over tilskotsregelverket er frå 2024 eittårig. Det er framleis mogleg å overføre ubrukt tilskot til neste år. Regelverket opnar no for fleire grupper helsepersonell enn tidlegare, og prioriterer prosjekt der sjukehus og kommune samarbeider om jordmortenester. Vi oppfordrar alle til å sette seg inn i nytt regelverk før de søker tilskot, sjå regelverk i pdf nedst på denne sida.  
 

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF)| Standardvilkår for tilskot frå Helsedirektoratet
 

Tildelinger

Kontakt

 • Siv-Lise Bendixen Stærk
  Seniorrådgiver
  For barne- og ungdomshelse
 • Ingeborg Berg-Olstad
  Seniorrådgiver
  For barne- og ungdomshelse

Først publisert: 08.01.2019 Sist fagleg oppdatert: 21.11.2023 Sjå tidlegare versjonar