Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    31. januar 2022
  • Rapporteringsfrist for 2021:
    01. april 2023

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Nye søknader for perioden 2022-2024 

Kommuner som ikke allerede har innvilget treårig tilskudd for perioden 2021-2023 kan søke om tilskudd. Søknaden skal ta utgangspunkt i regelverket nedenfor og være treårig. Ved innvilgelse av treårig tilskudd tas det forbehold om Stortingets fremtidige budsjettbehandling, jf. regelverk.  

Det skal benyttes eget søknadsskjema via Altinn.  

Kommuner som har vedtak for perioden 2021-2023 

Kommuner som jf. vedtaksbrev for 2021 har fått treårige vedtak skal ikke sende inn ny søknad for 2022. Søknad opprettes av Helsedirektoratet. Dere vil få tilsendt brev med forespørsel om opplysninger om ubrukt tilskudd og status for stillingsutvikling i tjenesten i januar. Det er viktig at dette brevet besvares.  

Rapportering for tilskudd mottatt i 2021 

Det skal rapporteres på bruk av tilskuddsmidler tildelt i 2021 innen 1. april 2022. Merk at det i tilskuddsbrev for 2021 i mange tilfeller ved en feil står oppgitt to ulike revisjonskrav. Jf. brev sendt ut primo desember er korrekt revisjonsstandard ISRS 4400 med avtalte kontrollhandlinger som oppgitt i vedtaksbrevet. Lenke til delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema sendes ut 10. januar. 

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF)

Først publisert: 08.01.2019 Sist faglig oppdatert: 12.03.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Siv-Lise Bendixen Stærk: Siv-Lise.Bendixen.Staerk@helsedir.no

Kathrine Syse: Kathrine.Syse@helsedir.no