Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse og livskvalitet - kjønns- og seksualitetsmangfold (lhbt+)

Målet med ordningen er å bidra til god psykisk helse og livskvalitet og mer likeverdige helse- og omsorgstjenester for grupper av befolkningen som bryter med normer for kjønn og seksualitet (lhbt+-befolkningen). For 2023 vil virksomheter som tidligere har mottatt øremerkede tilskudd, og som ikke er ivaretatt av andre tilskuddsordninger hos Helsedirektoratet eller andre direktorat, være prioritert.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    14. april 2023
  • Behandlet søknad:
    01. juni 2023
  • Rapportering for 2023:
    01. april 2024

Høring

Regelverket for 2024 er ute på høring. Se foreslåtte endringer og gi innspill på høringssiden.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Kontakt

Først publisert: 06.03.2023 Sist faglig oppdatert: 06.03.2023 Se tidligere versjoner