Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Rilutek, Riluzol

ATC-kode: N07XX02

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
Diagnosekoder

ICD-10:G12.2 / ICPC-2:N99

Hjemmel

§ 3b

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G12.2

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.