Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 2 til § 5-4 - Kosmetiske inngrep

[Endret 8/97]

Det gis ikke stønad til kosmetiske inngrep som ikke er overveiende medisinsk indisert. Det samme gjelder påregnelige følgetilstander etter slike inngrep, se folketrygdloven § 5-1 andre ledd. Slike inngrep gir heller ikke rett til sykepenger, se folketrygdloven § 8-4 siste ledd.

Saker som gjelder kosmetiske/plastikkirurgiske inngrep bør avgjøres i samråd med rådgivende lege.

Offentlige sykehus

Det offentlige har ikke noe behandlingstilbud av ren kosmetisk art, slik som private leger og klinikker i dag tilbyr. Trygdekontoret kan derfor legge til grunn at inngrep eller behandling som utføres ved offentlige sykehus og klinikker, er overveiende medisinsk indisert.

Når plastikk-kirurgiske inngrep foretas på pasienter innlagt i offentlige sykehus, dekkes utgiftene over institusjonens driftsbudsjett.

Foretas inngrepet ved sykehusets poliklinikk , godtgjøres det av trygden i den utstrekning det er fastsatt takster for inngrepet, forutsatt at inngrepet er overveiende medisinsk indisert, jf. Forskrifter om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved helseinstitusjoner på fylkeskommunal helseplan og ved statlige helseinstitusjoner fastsatt i medhold av bl.a. lov om sykehus mv. § 11 første og annet ledd (71 - 11 første og annet ledd).

Privatpraktiserende leger/private klinikker

[Endret 2/99]

Trygdekontoret kan i utgangspunktet legge til grunn at plastikkirurgisk behandling hos private leger og i private klinikker, ofte er av ren kosmetisk art. Det forekommer imidlertid tilfeller hvor et sykehus av kapasitetsmessige hensyn må henvise også medisinsk indiserte kosmetiske inngrep til privatpraktiserende leger.

Når sykehuset avviser behandling, må det kreves særlig dokumentasjon for at inngrepet/behandlingen er overveiende medisinsk indisert, f.eks. ved henvisning eller anbefaling fra spesialist ved offentlig sykehus eller klinikk der vedkommende har vært til vurdering.

Trygden yter i slike tilfeller stønad etter Forskrifter for godtgjørelse av utgifter til legehjelp hos privatpraktiserende lege (herunder private laboratorier og private røntgeninstitutter). Det ytes bare stønad i den utstrekning det er fastsatt takster for inngrepet/behandlingen.

Indikasjoner

Ren medisinsk indikasjon antas å foreligge ved behandling av pasienter med ytre deformiteter, vevsdefekter og funksjonsforstyrrelser når årsaken til tilstanden er:

•        medfødte misdannelser (f.eks. leppe/ganespalte, deformert eventuelt manglende øre, sammenvokste eventuelt forkrøplede fingre, etc.),

•        sykelige tilstander (ondartede og godartede svulster - herunder føflekker - vevsnedbrytende og vevsskrumpende patologiske prosesser, etc.),

•        traumatisk (skadesår, benbrudd, brannsår, påvirkninger av kjemisk art, etc.),

•        medisinsk indiserte inngrep (defekter etter svulstkirurgi, lammelser og andre funksjonstap etter uunngåelig eller uforutsettelig kirurgisk skade på nerver, sener etc., hudnedbryting eller lymfødem på grunn av strålebehandling etc.),

Ren kosmetisk indikasjon antas å foreligge dersom den behandlingssøkende ønsker å endre sitt utseende og det ikke fremlegges noen medisinsk begrunnelse for inngrepet.

Som eksempel på tilstander som vanligvis henregnes under begrepet ren kosmetisk indikasjon kan nevnes:

•        transplantasjon av hår til naturlig skallet hud,

•        fjernelse eller innstramming av hud og underhud som er blitt mer rikelig enn ønskelig på grunn av naturlig utvikling og innenfor anerkjent normal variasjonsbredde (f.eks. i ansikt, hals, bryst, mage, lår),

•        endring av legemsdelers størrelse, form eller relasjoner der disse forhold i den behandlingssøkendes øyne avviker fra det ønskelige, men ellers er innenfor normal variasjonsbredde (f.eks. nese, ører, hake, bryst).

Overveiende kosmetisk indikasjon antas å foreligge når den behandlingssøkende ønsker å korrigere ytre legemlige detaljer som bare gir avvikende utseende.

Først publisert: 01.02.1999 Siste faglige endring: 01.02.1999 Se tidligere versjoner