Folketrygdloven § 5-21 - Fastlønnstilskudd til fysioterapitjenesten i kommunene

Først publisert: 01. juni 2005 Sist faglig oppdatert: 01. januar 2018