. Rundskriv til folketrygdloven § 5-21 - Fastlønnstilskudd til fysioterapitjenesten i kommunene

Sist faglig oppdatert: 01. januar 2018