Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tidligere versjoner av mønsteravtaler – folketrygdloven kapittel 5

På denne siden finner du mønsteravtalene som fra og med 15. november 2022 er erstattet av avtale om direkte oppgjør.

De fleste som inngår en ny eller oppdatere en gammel avtale, skal nå benytte avtale om direkte oppgjør.

§ 5-3. Utgiftstak for egenandeler

Avtale for direkte oppgjør etter § 5-3, § 5-10, § 5-10a, § 5-12, § 5-14 og § 5-22

Vedlegg til vedlegg 1 til § 5-3 – vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør med manuelle krav

§ 5-4. Legehjelp

Vedlegg til vedlegg 4b til § 5-4 – Vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør - nærmere om plikten til fremsettelse av refusjonskrav over linje for lege

Vedlegg 4e til § 5-4 - Mønsteravtale for direkte oppgjør

Vedlegg til vedlegg 4e til § 5-4 - Vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør - Nærmere om plikten til fremsettelse av refusjonskrav over linje for kommunal legehelsetjeneste

§ 5-5. Private laboratorier og røntgeninstitutter

Vedlegg 1 til § 5-5 - mønsteravtale for direkte oppgjør

Vedlegg 1 til vedlegg 1 til § 5-5 - vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling hos private laboratorium jf. ftrl § 5-5

Vedlegg 2 til vedlegg 1 til § 5-5 - vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling på privat røntgeninstitutt jf. ftrl § 5-5

§ 5-6. Tannlegehjelp

Vedlegg 5a til § 5-6 og § 5-6 a - Mønsteravtale for direkte oppgjør

Vedlegg 1 til vedlegg 5a - Vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling hos privat tannlege jf. ftrl. § 5-6

Vedlegg 2 til vedlegg 5a Mønsteravtale om direkte oppgjør med Den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitetsklinikker, jf. ftrl. § 5-6 og § 5-6a

§ 5-6 a. Tannpleierhjelp

Vedlegg 5a til § 5-6 og § 5-6 a - Mønsteravtale for direkte oppgjør

Vedlegg 1 til vedlegg 5a - Vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling hos privat tannlege jf. ftrl. § 5-6

Vedlegg 2 til vedlegg 5a Mønsteravtale om direkte oppgjør med Den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitetsklinikker, jf. ftrl. § 5-6 og § 5-6a

§ 5-7. Psykologhjelp

Vedlegg 1 til § 5-7 - Mønsteravtale for psykolog

§ 5-8. Fysioterapi

Vedlegg 1 til § 5-8 – Mønsteravtale

§ 5-10. Behandling hos logoped og audiopedagog

Avtale for direkte oppgjør etter § 5-3, § 5-10, § 5-10a, § 5-12, § 5-14 og § 5-22

§ 5-10 a. Behandling hos ortoptist

Avtale for direkte oppgjør etter § 5-3, § 5-10, § 5-10a, § 5-12, § 5-14 og § 5-22

§ 5-12. Jordmorhjelp

Avtale for direkte oppgjør etter § 5-3, § 5-10, § 5-10a, § 5-12, § 5-14 og § 5-22

§ 5-22. Bidrag til spesielle formål

Vedlegg 1 til § 5-22 - mønsteravtale for direkte oppgjør med manuelle krav

Vedlegg til vedlegg 1 til § 5-22 - vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør med manuelle krav

Først publisert: 15.11.2022 Siste faglige endring: 03.04.2024 Se tidligere versjoner