Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Visken

ATC-kode: C07AA03 Ikke-markedsført preparat

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/3 Hypertensjon
Diagnosekoder

ICD-10: I10 / ICPC-2:K86 Essensiell (primær) hypertensjon
ICD-10: I15 / ICPC-2: K87 Sekundær hypertensjon

Hjemmel

§ 3 ICD-10: I10 eller I15

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: I10, I15
ICPC-2: K86, K87

Krav til tidligere behandling

Minst tre forhåndsgodkjente preparater under den aktuelle refusjonskoden. Av disse skal minst ett være fra ATC-gruppe A07A

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. Forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 2/3 Angina pectoris
Diagnosekoder

ICD-10:I20 / ICPC-2:K74 Angina pectoris

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10:I20
ICPC-2:K74

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: I20

Krav til tidligere behandling

Minst to av de forhåndsgodkjente preparater under den aktuelle refusjonskoden i ATC-gruppe C07A ,C08C eller C08D. Av disse skal minst ett være fra ATC-gruppe C07A.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 3/3 Arytmier
Diagnosekoder

ICD-10:I48/ ICPC-2:K78 (Atrieflimmer og atrieflutter)

ICD-10: I49/ ICPC-2: K80 (Annen hjertearytmi)

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: I48, I49
ICPC-2: K78, K80

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: I48 eller I49

Krav til tidligere behandling

Minst to av de  forhåndsgodkjente preparat under den aktuelle refusjonskoden i ATC-gruppe C07A eller C08D

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.