Virkestoff

Sist faglig oppdatert:

Legemiddelnavn: Somac enterotablett 20 mg, Pantoprazol enterotablett 20 mg

ATC-kode: A02BC02

Indikasjon: Del 1/4 Zollinger‑Ellisons syndrom
Diagnosekoder

ICD-10: E16.4 / ICPC-2: D86 Zollinger-Ellisons

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E16.4

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/4 Behandling av legemiddelinduserte sår i magesekk eller tolvfingertarm
Diagnosekoder

ICD-10: K26 / ICPC-2: D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår
ICD-10: K25 / ICPC-2: D86 magesår

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K25 eller K26

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 eller K26
ICPC-2: D86 eller D85

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket legemiddel som gir økt risiko for ulcus 

Krav til tidligere behandling

Behandling av NSAID-induserte mage- og duodenalsår når det er behov for langvarig behandling med et NSAID (ATC-gruppe: M01A unntatt M01AX05):

  • Minst ett av følgende forhåndsgodkjente legemidler skal være forsøkt: pantoprazol 40 mg eller lansoprazol eller omeprazol. 

Behandling av legemiddelinduserte mage- og duodenalsår som er indusert av et annet legemiddel enn NSAIDs, og det er behov for langvarig behandling med dette legemidlet:

  • Ingen krav til tidligere behandling.
Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Pantoprazol 40 mg er forhåndsgodkjent til behandling av NSAID-induserte mage- og duodenalsår hos risikopasienter med behov for langtidsbehandling med NSAID. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/4 Sår i magesekk eller tolvfingertarm - som ikke skyldes bruk av legemiddel
Diagnosekoder

ICD-10: K25 / ICPC-2: D86 magesår

ICD-10: K26 / ICPC-2: D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K25 eller K26
 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 eller K26
ICPC-2:D86 eller D85 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav  
 

Merknad

Behandling med dette preparatet er ofte kortvarig, og omfattes i slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 4/4 Ulcusprofylakse hos barn med kreft
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -61

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -61
ICPC-2: -61 

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om at medlemmet har symptomer som krever behandling

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, onkologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Symptomlindring med protonpumpehemmere som støttebehandling omtales i Helsedirektoratets nasjonale behandlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn