Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.05.2019

Legemiddelnavn: Nicorette depotplaster, Nicotinell depotplaster

ATC-kode: N07BA01

Indikasjon: Del 1/1 Autosomal dominant nattlig frontallapps-epilepsi (ADNFLE) (Utgått 07.05.2019)
Diagnosekoder

 ICD-10: G 40 / ICPC-2: N88

Hjemmel

§ 3a, jf. §2 
ICD-10: G40
ICPC-2: N88

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G40
 

Krav til tidligere behandling

Karbamazepin (ATC-kode N03A F01)

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i nevrologi, pediatri eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Helsedirektoratet har gjort unntak fra kravet til reseptpliktig legemiddel for nikotin ved behandling av autosomal dominantnattlig frontallapps-epilepsi. 

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.