Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Litarex

ATC-kode: N05AN01 ikke-markedsført preparat

Indikasjon: Del 1/1 Bipolar lidelse, Mani
Diagnosekoder

ICD-10: F31 / ICPC-2: P73 Bipolar affektiv lidelse

ICD-10: F30 / ICPC-2: P73 Mani
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -F3
 

Fra 1. januar 2018:
§3a, jf. § 2
ICD-10: -F3
ICPC-2: -73

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode N05AN01 (litiumsulfat) 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.