Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: Tegretol stikkpiller (utgått)

ATC-kode: N03AF01

Indikasjon: Del 1/1 Trigeminusneuralgi - Utgått 01.01.2018
Diagnosekoder

ICD-10: G50.0 / ICPC-2: N92

Hjemmel

§ 3a, jf. §2
ICD-10: -71
ICPC-2: -71

Krav til tidligere behandling

Tegretol tabletter eller Tegretol depottabletter (ATC-kode N03A F01) 

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, kirurgi, nevrologi, revmatologi, øre-nese-halssykdommer eller fra lege ved  tilsvarendesykehusavdeling. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.  

Helfo har ikke funnet tilstrekkelig dokumentasjon på effekt for karbamazepin stikkpiller ved denne indikasjonen.