Virkestoff

Sist faglig oppdatert:

Legemiddelnavn: Fluorolon, Fluoropos, FML Liquifilm

ATC-kode: ATC-kode: S01BA07 ikke-markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/1 Iridocyklitt/uveitt
Diagnosekoder

 ICD-10: H20 / ICPC-2: F73 Iridosyklitt

Hjemmel

§ 3 ICD-10: H20

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: H20
ICPC-2: F73 

 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel fra ATC-kode S01BA01 eller S01BA04 eller S01BA13 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.