Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 18.09.2019

Legemiddelnavn: Cymbalta enterokapsler, Duloxetin enterokapsler, Duloxetine enterokapsler

ATC-kode: N06AX21

Indikasjon: Del 1/1 Depresjon
Diagnosekoder

ICD-10:F32 eller F33 / ICPC-2:P76
Dette er ikke en uttømmende oversikt over diagnosekoder.

Hjemmel

§3a, jf.§2
ICD-10: -F3 
ICPC-2: -73

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: -F3

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler fra ATC-gruppe N06AA eller N06AB eller N06AG eller N06AX.

Minst ett av disse legemidlene må være ett forhåndsgodkjent SNRI (ATC-kode: N06AX16)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.