Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Sandimmun Neoral

ATC-kode: L04AD01

Gjelder for kapsler og mikstur
Indikasjon: Del 1/3 Aplastisk anemi
Diagnosekoder

ICD-10: D61 / ICPC-2: B82, B79, A85 Andre aplastiske anemier

Hjemmel

§ 3 ICD-10: D61
 

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Vilkår

Antithymocyttglobulin (ATG) eller antilymfocyttglobulin (ALG) skal brukes samtidig med ciklosporin.

 

Etter benmargstransplantasjon: Ikke krav til samtidig behandling med andre legemidler.

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i indremedisin, onkologi, barnesykdommer eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/3 Ulcerøs kolitt
Diagnosekoder

ICD-10: K51 / ICPC-2: D94 Ulcerøs kolitt

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K51

 

Fra 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: K51
ICPC-2: D94

Vilkår

Alvorlig eller fulminant (som setter inn plutselig og kraftig) sykdom

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent preparat i ATC-gruppe: H02AB. Preparatene skal være oppgitt ved navn i søknaden.

 

Hvis det er forsøkt intravenøse steroider, skal man se bort fra kravet til oral behandling.

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i kirurgi, indremedisin eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/3 Morbus Crohn / Crohns sykdom
Diagnosekoder

ICD-10: K50 / ICPC-2: D94 Crohns sykdom

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K50

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: K50
ICPC-2: D94

Vilkår

Alvorlig eller fulminant (som setter inn plutselig og kraftig) sykdom

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent preparat i ATC-gruppe: H02AB. Preparatene skal være oppgitt ved navn i søknaden.

 

Hvis det er forsøkt intravenøse steroider, skal man se bort fra kravet til oral behandling.

Spesialistkrav

Søknad fra en spesialist i kirurgi, indremedisin eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt