Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.08.2019

Legemiddelnavn: Epiduo

ATC-kode: D10AD53

Indikasjon: Del 1/1 Alvorlige former for acne vulgaris
Diagnosekoder

ICD-10: L70.0 / ICPC-2: S96 Acne vulgaris

Hjemmel

§ 3 ICD-10: L70

Vilkår

Alvorlighet: Preparatet må brukes som tilleggsbehandling til et systemisk legemiddel med ATC-kode D10BA01, G03HB01, J1AA04 eller J01AA07

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Dersom brukeren ikke har fått innvilget stønad til et av de relevante systemiske legemidlene, skal rådgiver vurdere om vilkåret ved akne er oppfylt.

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.