Tema
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Verktøy: Beregning av bemanning i helsestasjon 0-5 år


Helsedirektoratet har utarbeidet en prototyp på et verktøy for beregning av behov for bemanning i helsestasjon 0-5 år. Nå ønsker vi å teste funksjonalitet, og om den oppleves som nyttig for ledere i planlegging av virksomheten.

Formålet med verktøyet er å bidra til bedre planlegging av virksomheten, synliggjøre oppgavene omfattet av Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, og skape større bevissthet rundt hva tjenesten bruker tiden sin på.

Last ned verktøyet og les informasjonsboksene nøye før du fyller ut skjemaet.

Det er utarbeidet et bakgrunnsdokument med utdypende informasjon om beregningene i verktøyet.

Kontakt

kristine.hartvedt@helsedir.no