Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rekvirering og bruk av botulinumtoksin (botox)

Kun leger kan forskrive og rekvirere botulinumtoksin fra apotek

Botulinumtoksin, som Botox, kan kun rekvireres av lege til humanmedisinsk bruk. Annet helsepersonell, som for eksempel sykepleiere, kan ikke beslutte at en person skal behandles med botulinumtoksin.  

Hvem kan behandle med botulinumtoksin?

Botulinumtoksin er et reseptpliktig legemiddel og behandling med botulinumtoksin kan derfor kun foretas av helsepersonell med nødvendig kompetanse. Dette følger av forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.

Forsvarlighetskravet innebærer at helsepersonell ikke kan gå ut over sine kvalifikasjoner i forbindelse med undersøkelse, behandling og annen helsehjelp. Botulinumtoksin er et registrert reseptbelagt legemiddel som har skadepotensiale ved feil bruk, se preparatomtalen for Botox.

Helsepersonell som behandler med botulinumtoksin, skal før behandling gis, ha fått opplæring i hvordan man bruker legemidlet. Opplæringen skal blant annet omfatte kunnskap om hvordan legemidlet gis, men også kunnskap om oppfølging og observasjon etter at legemidlet er administrert. Dette betyr at helsepersonellet må kunne håndtere en uventet utvikling etter at botulinumtoksin er satt, for eksempel allergiske reaksjoner, anafylaktisk sjokk eller skade på vev.  

Kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjon eller bivirkning, kan etter helsepersonelloven § 4 a bare utføres av helsepersonell. Se nærmere om kompetansekravene i kommentarene til helsepersonelloven § 4 a.  

Aldersgrense for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling

Kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjon eller bivirkning og som ikke har medisinsk eller odontologisk begrunnelse skal etter helsepersonelloven § 4 b ikke foretas på pasienter under 18 år.

For mindre risikofylte former for kosmetisk behandling som ikke kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjoner eller bivirkninger, typisk hudpleie o.l., vil det ikke være 18-årsgrense dersom behandlingen utføres av andre enn helsepersonell.

Se nærmere om kravet til aldersgrense i

Bruk av medhjelper

Når annet helsepersonell enn lege injiserer botulinumtoksin, vil helsepersonellet som injiserer opptre som rekvirerende leges medhjelper etter helsepersonelloven § 5.

Det er rekvirerende leges ansvar at medhjelperen har tilstrekkelig kompetanse. Legen skal gi nødvendige instruksjoner og føre tilsyn med medhjelperen. Dette innebærer at ansvarlig lege må være tilgjengelig for å gi råd, veiledning og instruksjon.

Oppsummering

En sykepleier kan ikke ta beslutningen om å tilby behandling med botulinumtoksin. Sykepleieren kan imidlertid injisere legemidlet dersom en lege har besluttet behandling med botulinumtoksin for en konkret person. Det er et krav at sykepleieren har fått tilstrekkelig opplæring. Sykepleiere kan kun injisere botulinumtoksin som legens medhjelper. Ansvarlig lege skal på forhånd ha vurdert at sykepleieren har den nødvendige kompetansen og tilgjengelige midler for å håndtere uventede hendelser, som for eksempel allergiske reaksjoner.

Referanser

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 05.07.2022 Se tidligere versjoner