10. Tildeling og bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2018