Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Assistert befruktning

Assistert befruktning kan tilbys enslige kvinner eller par der en kvinne er gift eller samboer. Virksomheter som tilbyr assistert befruktning må være godkjent av Helsedirektoratet. Det er også krav om godkjenning for virksomheter som skal lagre ubefruktede egg eller sæd.

Endringer i bioteknologiloven

Stortinget har vedtatt at eggdonasjon skal være tillatt i Norge. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2021. Par som ikke kan bli gravide med egne egg skal få mulighet til å benytte egg fra en donor. Alle virksomheter som tilbyr assistert befruktning med donoregg må være godkjent av Helsedirektoratet. Les mer om eggdonasjon.

Se også mer utfyllende informasjon om etablering av tilbud om eggdonasjon i Norge i Helsedirektoratets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet Forslag til veiledning og retningslinjer knyttet til etablering av tilbud om eggdonasjon og i Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd 

Lovendring som tillater at enslige kvinner (kvinner som bor alene) kan få tilbud om assistert befruktning trådte i kraft 1. juli 2020. Les mer om dette og andre endringer i bioteknologiloven: Tilbud om assistert befruktning i Norge.

Barn født etter assistert befruktning med donorsæd eller donoregg har rett til å få vite donors identitet - les mer om dette: Informasjon om donors identitet og det sentrale egg- og sæddonorregisteret (ESDR).