Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjenning av virksomheter som tilbyr assistert befruktning og fertilitetsbevarende behandling

Krav om godkjenning, hvordan søke, hvordan rapportere, betaling.

Søknad om godkjenning

Virksomheter som tilbyr assistert befruktning og/eller lagring av egg og/eller sæd, ubefruktede egg/eggstokkvev eller befruktede egg, må ha godkjenning både etter bioteknologiloven kapittel 2 og forskrift om håndtering av humane celler og vev.

Både eggdonasjon og lagring av ubefruktede egg krever egne godkjenninger. 

Se Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd vedlegg VII for sjekkliste for søknad om godkjenning etter bioteknologiloven.  

Søknad om godkjenning sendes Helsedirektoratet ved avdeling helserett og bioteknologi: postmottak@helsedir.no.

Se oversikt over virksomheter som driver med assistert befruktning og fertilitetsbevarende behandling.

Betaling for lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev

  • Lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev på medisinsk indikasjon dekkes av det offentlige
  • Lagring av ubefruktede egg uten medisinsk indikasjon krever full egenbetaling.

Hvordan rapportere?

Skjema for rapportering blir sendt til virksomhetene i januar/februar hvert år.

Det skal rapporteres både etter bioteknologiloven og celleforskriften.

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 24.01.2022 Se tidligere versjoner