Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjenning av virksomheter som tilbyr assistert befruktning og fertilitetsbevarende behandling

Søknad, rapportering, oversikt over godkjente virksomheter.

Virksomheter som tilbyr assistert befruktning og/eller lagring av egg og/eller sæd, ubefruktede egg/eggstokkvev eller befruktede egg, må ha godkjenning både etter bioteknologiloven kapittel 2 og forskrift om håndtering av humane celler og vev.

Både eggdonasjon og lagring av ubefruktede egg krever egne godkjenninger. 

Se temaside om celler, vev og organer for mer informasjon om søknad om godkjenning etter forskrift om håndtering av humane celler og vev.

Søknad om godkjenning sendes Helsedirektoratet ved Avdeling helserett og bioteknologi: postmottak@helsedir.no.

Oversikt over godkjente virksomheter - assistert befruktning

Offentlige virksomheter

Virksomheter og behandlingstilbud

ABD

Egg-donasjon ​AIH ​IVF ​ICSI MESA
PESA
TESE
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet ​X   ​X ​X ​X ​X
Sykehuset Telemark, Porsgrunn ​X   ​X ​X ​X ​X
Haugesund sjukehus – Helse Fonna X​   ​X ​X ​X ​X
Haukeland universitetssykehus, Bergen   ​X ​X ​X ​X
St. Olavs hospital, Trondheim ​X X ​X ​X ​X ​X
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø   ​X ​X ​X ​X

Private virksomheter

Virksomheter og behandlingstilbud

ABD

Egg-donasjon ​AIH ​IVF ​ICSI MESA
PESA
TESE
LIVIO IVF-klinikken, Oslo ​X X ​X ​X ​X ​X
Caruso AS (Fertilitetssenteret) ​X   ​X ​X ​X ​X
Klinikk Hausken ​X X ​X ​X ​X ​X
Medicus AS X​ X ​X ​X ​X ​X
​Spiren fertilitetsklinikk, Trondheim ​X​ X X​​ X​​ ​X​ X​​
Artemis gynekologiske senter     X      

ABD: assistert befruktning med donorsæd; AIH: inseminasjonsbehandling med partnersæd; IVF: in vitro-fertilisering/prøverørsbehandling; ICSI: intracytoplasmatisk spermieinjeksjon; MESA, PESA, TESE: operativt sæduttak.

Oversikt over godkjente virksomheter - fertilitetsbevarende behandling

Offentlige virksomheter

Virksomheter og behandlingstilbud Lagring av ubefruktede egg uten medisinsk indikasjon Lagring av ubefruktede egg på medisinsk indikasjon Fertilitets-bevarende behandling med eggstokkvev
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet   X X
Haukeland universitetssykehus, Bergen   X  
St. Olavs hospital, Trondheim X X  
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø   X  

Private virksomheter

Virksomheter og behandlingstilbud Lagring av ubefruktede egg uten medisinsk indikasjon
LIVIO IVF-klinikken, Oslo X
Caruso AS (Fertilitetssenteret) X
Klinikk Hausken X
Medicus AS X
​Spiren fertilitetsklinikk, Trondheim X

Lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev på medisinsk indikasjon dekkes av det offentlige.

Lagring av ubefruktede egg uten medisinsk indikasjon krever full egenbetaling.

Rapportering assistert befruktning

Skjema for rapportering blir sendt til virksomhetene i januar/februar hvert år. Det skal rapporteres både etter bioteknologiloven og celleforskriften.

Hvis virksomheten ikke har mottatt skjema, ta kontakt med Avdeling helserett og bioteknologi: cellerogvev@helsedir.no.

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 24.01.2022 Se tidligere versjoner