Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjenning av virksomheter som tilbyr assistert befruktning

Søknad, rapportering, oversikt over godkjente virksomheter.

Virksomheter som tilbyr assistert befruktning og/eller lagring av egg og/eller sæd, ubefruktede egg/eggstokkvev eller befruktede egg, må ha godkjenning både etter bioteknologiloven kapittel 2 og forskrift om håndtering av humane celler og vev.

Både eggdonasjon og lagring av ubefruktede egg krever egne godkjenninger. 

Se temaside om celler, vev og organer for mer informasjon om søknad om godkjenning etter forskrift om håndtering av humane celler og vev.

Søknad om godkjenning sendes Helsedirektoratet ved Avdeling helserett og bioteknologi: postmottak@helsedir.no.

Oversikt over godkjente virksomheter

Offentlige virksomheter

Virksomheter og behandlingstilbud

ABD

Eggdonasjon ​AIH ​IVF ​ICSI MESA
PESA
TESE

Lagring av ubefruktede egg uten medisinsk indikasjon

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet ​X   ​X ​X ​X ​X  
Sykehuset Telemark HF, Porsgrunn ​X   ​X ​X ​X ​X  
Haugesund sjukehus – Helse Fonna X​   ​X ​X ​X ​X  
Haukeland universitetssykehus, Bergen   ​X ​X ​X ​X  
St. Olavs hospital, Trondheim ​X   ​X ​X ​X ​X X
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø   ​X ​X ​X ​X  

Private virksomheter

Virksomheter og behandlingstilbud

ABD

Eggdonasjon ​AIH ​IVF ​ICSI MESA
PESA
TESE
Lagring av ubefruktede egg uten medisinsk indikasjon
LIVIO IVF-klinikken, Oslo ​X X ​X ​X ​X ​X X
Caruso AS (Fertilitetssenteret) ​X   ​X ​X ​X ​X  
Klinikk Hausken ​X X ​X ​X ​X ​X X
Medicus AS X​ X ​X ​X ​X ​X X
​Spiren fertilitetsklinikk, Trondheim ​X​ X X​​ X​​ ​X​ X​​ X

Rapportering assistert befruktning

Skjema for rapportering blir sendt til virksomhetene i januar/februar hvert år. Det skal rapporteres både etter bioteknologiloven og celleforskriften.

Hvis virksomheten ikke har mottatt skjema, ta kontakt med Avdeling helserett og bioteknologi: cellerogvev@helsedir.no.

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 20.05.2021 Se tidligere versjoner