Godkjente virksomheter for assistert befruktning

Offentlige virksomheter

Virksomheter og behandlingstilbud

ABD

​AIH ​IVF ​ICSI MESA
PESA
TESE
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet ​X ​X ​X ​X ​X
Sykehuset Telemark HF, Porsgrunn ​X ​X ​X ​X
Haugesund sjukehus – Helse Fonna X​ ​X ​X ​X ​X
Haukeland universitetssykehus, Bergen ​X ​X ​X ​X
St. Olavs hospital, Trondheim ​X ​X ​X ​X
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø ​X ​X ​X ​X

Private virksomheter

Virksomheter og behandlingstilbud

ABD

​AIH ​IVF ​ICSI MESA
PESA
TESE
IVF-klinikken, Oslo ​X ​X ​X ​X ​X
Caruso AS (fertilitetssenteret) ​X ​X ​X ​X
Klinikk Hausken ​X ​X ​X ​X ​X
Medicus AS X​ ​X ​X ​X ​X
​Spiren fertilitetsklinikk, Trondheim ​X​ X​​ X​​ ​X​ X​​
Artemis gynekologiske senter, Tønsberg   X      

Rapportering assistert befruktning

Skjema for rapportering blir sendt til den enkelte virksomhet i januar. ​Hvis du ikke har mottatt skjema, ta kontakt på postmottak@helsedir.no.

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019