Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjenning av virksomheter som tilbyr assistert befruktning og fertilitetsbevarende behandling

Søknad, oversikt over godkjente virksomheter, rapportering.

Søknad om godkjenning

Virksomheter som tilbyr assistert befruktning og/eller lagring av egg og/eller sæd, ubefruktede egg/eggstokkvev eller befruktede egg, må ha godkjenning både etter bioteknologiloven kapittel 2 og forskrift om håndtering av humane celler og vev.

Både eggdonasjon og lagring av ubefruktede egg krever egne godkjenninger. 

Se temaside om celler, vev og organer for mer informasjon om søknad om godkjenning etter forskrift om håndtering av humane celler og vev.

Se Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd vedlegg VII for sjekkliste for søknad om godkjenning etter bioteknologiloven.  

Søknad om godkjenning sendes Helsedirektoratet ved avdeling helserett og bioteknologi: postmottak@helsedir.no.

Oversikt over godkjente virksomheter – assistert befruktning

Offentlige virksomheter

Virksomheter og behandlingstilbud

ABD

Egg-donasjon​AIH​IVF​ICSIMESA
PESA
TESE
Haugesund sjukehus – Helse FonnaX​ ​X​X​X​X
Haukeland universitetssykehus, Bergen ​X​X​X​X
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet​X ​X​X​X​X
St. Olavs hospital, Trondheim​XX​X​X​X​X
Sykehuset Telemark, Porsgrunn​X ​X​X​X​X
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø ​X​X​X​X

Private virksomheter

Virksomheter og behandlingstilbud

ABD

Egg-donasjon​AIH​IVF​ICSIMESA
PESA
TESE
Aleris FrognerX XXXX
Artemis gynekologiske senter  X   
Caruso AS (Fertilitetssenteret) ​X ​X​X​X​X
C-MedicalX XXXX
Klinikk Hausken​XX​X​X​X​X
LIVIO IVF-klinikken, Oslo ​XX​X​X​X​X
Medicus ASX​X​X​X​X​X
​Spiren fertilitetsklinikk, Trondheim​X​XX​​X​​​X​X​​

ABD: assistert befruktning med donorsæd; AIH: inseminasjonsbehandling med partnersæd; IVF: in vitro-fertilisering/prøverørsbehandling; ICSI: intracytoplasmatisk spermieinjeksjon; MESA, PESA, TESE: operativt sæduttak.

Oversikt over godkjente virksomheter – fertilitetsbevarende behandling

Offentlige virksomheter

Virksomheter og behandlingstilbudLagring av ubefruktede egg uten medisinsk indikasjonLagring av ubefruktede egg på medisinsk indikasjonFertilitets-bevarende behandling med eggstokkvev
Haukeland universitetssykehus, Bergen X 
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet XX
St. Olavs hospital, TrondheimXX 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø X 

Private virksomheter

Lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev på medisinsk indikasjon dekkes av det offentlige.

Lagring av ubefruktede egg uten medisinsk indikasjon krever full egenbetaling.

Rapportering assistert befruktning

Skjema for rapportering blir sendt til virksomhetene i januar/februar hvert år. Det skal rapporteres både etter bioteknologiloven og celleforskriften.

Hvis virksomheten ikke har mottatt skjema, ta kontakt med Avdeling helserett og bioteknologi: cellerogvev@helsedir.no.

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 24.01.2022 Se tidligere versjoner