Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lagring av ubefruktede egg og sæd

Lagring av eggstokkvev eller ubefruktede egg, nedfrysing av sæd og testikkelvev.

Lagring av eggstokkvev eller ubefruktede egg på medisinsk indikasjon

Lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev er et tilbud for kvinner som skal gjennomgå en behandling som kan gjøre dem infertile. Fra 1. juli 2020 gjelder tilbudet også kvinner med en sykdom eller tilstand som kan gjøre henne infertil i ung alder.

Fagmiljøene anbefaler en veiledende øvre aldersgrense på 35 år, siden antall egganlegg og kvalitet på eggene reduseres betydelig etter dette.

Uthenting og lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev på medisinsk indikasjon dekkes av det offentlige.

Oslo universitetssykehus er Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev

Nedfrysing av sæd og testikkelvev på medisinsk indikasjon

Menn som skal gjennomgå behandling som kan gjøre dem infertile kan få lagret sæd eller testikkelvev til senere bruk i forbindelse med assistert befruktning.

I Norge finnes tilbudet ved Oslo universitetssykehus, Haugesund sjukehus, Haukeland universitetssykehus, St Olavs hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø) og Sykehuset Telemark HF.

Lagring av ubefruktede egg uten medisinsk indikasjon

Fra 1. juli åpnes det for å lagre ubefruktede egg uten medisinsk indikasjon. Det kreves full egenbetaling for dette.

Virksomheter som ønsker å tilby lagring av ubefruktede egg uten medisinsk indikasjon, må søke Helsedirektoratet om godkjenning.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut informasjon med veiledning til virksomheter som ønsker å tilby lagring av ubefruktede egg uten medisinsk indikasjon, bl.a. om hva slags informasjon kvinnene bør få, og hva slags undersøkelser som bør gjøres. 

Først publisert: 30.06.2020 Sist faglig oppdatert: 30.06.2020