Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjente metoder for assistert befruktning

Om inseminasjon og befruktning utenfor kroppen.

Inseminasjon

  • AIH, med sæd fra kvinnens ektefelle/partner
  • AID, med sæd fra identifiserbar giver

(Bioteknologiloven §§ 2-2 og 2-3)

Befruktning utenfor kroppen

  • IVF, prøverørsbefruktning med modne egg
  • ICSI, intracytoplasmatisk spermieinjeksjon, prøverørsbefruktning hvor en sædcelle blir ført inn i hvert av de modne eggene (mikroinjeksjon)
  • MESA/ TESE, prøverørsbehandling hvor man henter sæd fra mannens testikler eller bitestikler og gjør mikroinjeksjon (ICSI)       

(Bioteknologiloven § 2-4)

Det er tillatt å bruke donorsæd eller donoregg både ved IVF og ICSI. Det er ikke tillatt å bruke donoregg og donorsæd samtidig. Det er et snevert unntak fra dette prinsippet, der kjent donasjon kan gjøres mellom kvinner i et likekjønnet par, se bioteknologiloven § 2-15 fjerde ledd. 

Aktiv oocyttaktivering (AOA) kan brukes der paret har gjennomgått et tidligere ICSI-forsøk med svært lav fertilisering (< 30 % fertiliseringsrate). Klinikken kan ikke benytte denne metoden generelt på pasienter med få oocytter etter stimulering, tidligere lav fertilisering ved bruk av IVF eller tidligere mislykkede forsøk på å bli gravide.

Det er også mulig å hente ut umodne egg som modnes i laboratoriet før de befruktes ved hjelp av ICSI. Metoden kalles IVM (in vitro modning) og er lite brukt.

Først publisert: 11.02.2019 Siste faglige endring: 01.02.2021 Se tidligere versjoner