Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Dette rundskrivet er en oppdatering av Rundskriv om assistert befruktning med donorsæd (IS-2418), siste versjon er fra november 2020.

Endringene i november 2020 gjaldt i hovedsak rutiner for registrering av sæddonorer i det sentrale sæddonorregisteret. Rundskrivet ble i denne høringen også oppdatert med flere endringer som følge av Stortingets vedtak til bioteknologiloven våren 2020. Det ble også foretatt noen språklige endringer og noen endringer i struktur og form.

Endringene i den versjonen som nå foreligger, er en følge av endringen i bioteknologiloven som innebærer at eggdonasjon ble tillatt fra 1. januar 2021.

Rundskrivet retter seg mot norske eggbanker og sædbanker som rekrutterer donorer og lagrer donoregg og donorsæd, og mot virksomheter som er godkjent for assistert befruktning med donoregg og donorsæd etter:

  1. lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (heretter bioteknologiloven)
  2. forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (heretter forskrift om håndtering av humane celler og vev).  

Rundskrivet må leses sammen med Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vev

Rundskrivet omfatter kun enslige og par som får behandling med egg- eller sæddonasjon fra andre enn partneren. Det gjelder ikke for partnerdonasjon av egg i likekjønnede par. Enslige kvinner kan ikke få assistert befruktning med eggdonasjon.

I kapitlene 1 til 3 er det generelle bestemmelser med definisjoner, om hvem som kan gis tilbud om assistert befruktning og om barnets rett til opplysninger om eggdonors og sæddonors identitet.

Kravene til virksomhetene er delt inn i to kapitler. I kapittel 4 er det krav til virksomheter  som rekrutterer egg- og sæddonorer og som har et lager med donoregg/donorsæd for distribusjon, og i kapittel 5 er det krav til virksomheter som tilbyr assistert befruktning med donoregg og donorsæd.

Rundskrivet gir i kapittel 6 føringer om registrering i det sentrale egg- og sæddonorregisteret.

 

 

Siste faglige endring: 14. april 2021