Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon om donors identitet og Egg- og sæddonorregisteret

Hvem kan få vite hvem donor er, og hvilke rettigheter har man?

Donorunnfangede kan få informasjon om donors identitet på Helsenorge

  • Personer som er blitt til ved hjelp av donorsæd på en klinikk i Norge etter 1. januar 2005 har rett til å få informasjon om sin donors identitet når de har fylt 18 år.
  • Fra 2036 kan også 15-åringer få informasjon om sin donors identitet. Fra dette tidspunktet kan donorunnfangede også få informasjon om sin eggdonors identitet.

Legen skal informere kvinnen og hennes eventuelle ektefelle eller samboer om fra hvilken alder barnet kan få informasjon om donors identitet.

I desember 2023 åpnet en tjeneste for informasjon fra egg- og sæddonorregisteret på Helsenorge. Da kan de første som er blitt til ved hjelp av donorsæd etter 1. januar 2005 få informasjon om sin donors identitet. Man må ha fylt 18 år for å få informasjonen. Les mer om utlevering av informasjon om donors identitet (helsenorge.no)

Alle som har fylt 18 år kan logge seg inn på Helsenorge.no via ID-porten og finne Egg- og sæddonorregisteret i listen over helseregistre som tilbyr innsyn. Veiledning Helsenorge kan hjelpe til med å finne frem på Helsenorges nettsider. 

Hvis brukeren ikke har BankID, kan hen henvende seg direkte til Helsedirektoratet og få informasjon fra Egg- og sæddonorregisteret derfra. Brukeren må da logge seg inn i Altinn via ID-porten, og fylle ut et skjema utarbeidet av Helsedirektoratet. Skjemaet er tilgjengelig i Altinn og finnes også på Helsedirektoratets nettsider under Personvernerklæring.

Donorer får ikke beskjed om at en donorunnfanget har søkt etter informasjon om deres identitet. Donor har imidlertid fått informasjon om at donorunnfangede kan ta kontakt, og har samtykket til dette før hen donerer. Donorer som ikke aksepterer at de donorunnfangede kan ta kontakt, kan ikke brukes som donor.

Det er opprettet en egen e-postboks i Helsedirektoratet (esdr@helsedir.no) som kan brukes ved behov for veiledning. Dette er en generell veiledningstjeneste for alle som ønsker informasjon, og det skal ikke gis personsensitiv informasjon til denne e-postadressen.

Egg- og sæddonorregisteret 

Virksomheter som tilbyr assistert befruktning med donoregg eller donorsæd, og/eller tar imot og lagrer egg eller sæd fra donorer, skal registrere opplysninger om donors identitet elektronisk i det sentrale egg- og sæddonorregisteret.

Alle virksomheter som tilbyr assistert befruktning med donoregg og/eller donorsæd må også registrere opplysninger om mor og donorkode i det sentrale mor-donorkoderegisteret. Registeret skal inneholde navn på kvinner som har født barn etter assistert befruktning med donoregg eller donorsæd, donorkoden til donoren som er brukt (og som er registrert i det sentrale egg- og sæddonorregisteret) og dato for hver behandling. Kun ansatte som er særlig utpekt til dette av virksomheten kan registrere opplysningene.  

Registeret skal sikre at barn født ved hjelp av assistert befruktning med donoregg eller donorsæd, får oppfylt sin rett til å vite hvem som er donor, se bioteknologiloven § 2 - 7 (lovdata.no). Registeret er hjemlet i bioteknologiloven §§ 2 - 7, 2 - 8 og 2 - 9. Formålet med registeret er styrende for hva man kan bruke opplysningene til og hva man kan registrere. 

Registeret har ikke informasjon om donorer som er brukt før 2005. Før 2005 var sæddonor anonym. Barn som er blitt til ved hjelp av behandling med donorsæd før 2005 kan derfor ikke få informasjon om sæddonors identitet fra dette registeret.  

Registeret har vært i drift fra 2005. Fra november 2019 har Helsedirektoratet hatt ansvar for drift av registeret, og fra 1. januar 2024 overtar FHI. 

Først publisert: 25.11.2019 Siste faglige endring: 18.12.2023 Se tidligere versjoner