Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Donorsæd og assistert befruktning gir fødselsrekord

Først publisert: 30.04.2024 Siste faglige endring: 30.04.2024

Aldri før har det blitt født flere barn i Norge ved hjelp av assistert befruktning og donorsæd.

– Behandlinger med donorsæd som ble utført i 2021 har gitt 634 barn. Samtidig viser våre tall at behandlinger med assistert befruktning utført i 2021 ga opphav til 3279 barn. Dette er en økning både sammenlignet med 2019 og 2020, sier Anne Fours i avdeling for legemidler og biomedisin i Helsedirektoratet.

Ifølge tall som Helsedirektoratet har, resulterte behandlingene utført i 2019 i 2937 barn, mens det i 2020 gikk noe ned til 2888 barn. Tallet på fødte barn etter behandling med assistert befruktning utført i 2021 er det høyeste tallet vi har registrert.

Enslige kvinner

Tallene omfatter barn født etter alle typer behandlinger utført i Norge. Det vil si inseminasjon, "prøverør", behandling med befruktede egg som har vært frosset ned, og behandlinger med donorsæd eller donoregg. Helsedirektoratet har ikke data som viser hvor mange likekjønnede par eller enslige kvinner som får behandling hvert år eller hvor mange behandlinger som er utført i andre land.

­Behandling med donorsæd eller donoregg utført i 2021 resulterte i 644 barn.
– Behandlinger med donorsæd utført i 2021 førte til 634 barn, noe som representerer en økning på 173 barn sammenlignet med 2020. Vi tror økningen delvis skyldes at enslige kvinner kunne få assistert befruktning fra 1. juli 2020, samt at det ikke var mulig å reise utenfor Norge for behandling i deler av koronapandemien, understreker Forus.

Tvillingfødsler

De siste 10 årene har det vært en kraftig nedgang i antallet tvillingfødsler etter assistert befruktning. Tvilling- og trillingsgraviditeter og fødsler øker risikoen for komplikasjoner hos mor og barn. Antallet tvillinger som ble født etter assistert befruktning utført i 2020 og 2021 lå på rundt tre prosent på landsbasis. Noen av klinikkene hadde mindre enn 3 prosent tvillingfødsler etter assistert befruktning utført i 2020 og 2021, mens noen lå en del over.

Partnerdonasjon

Av barna som ble til ved hjelp av donorsæd, var det 13 som ble til etter behandling med partnerdonasjon av egg i likekjønna par.
Partnerdonasjon i et likekjønnet par betyr at den ene parten i paret gir sine egg til den andre parten, som bærer frem og føder barnet. Behandlingen innebærer bruk av donorsæd. Behandlinger med eggdonasjon utført i 2021 ga 10 barn.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold