Reisetid til akuttjenester

Betaversjon av «Reisetid til akuttjenester», viser et øyeblikksbilde av geografisk plassering og reisetid til akuttjenester i Norge.

Betaversjon av «Reisetid til akuttjenester», viser et øyeblikksbilde av geografisk plassering og reisetid til akuttjenester i Norge.

Løsningen omfatter 10 000 enheter som sykehus, ambulansestasjoner, legevakter, fastleger, apotek, politistasjoner, brannstasjoner, Røde Kors, med mer. Offentlige veistrekninger og gjeldende fartsgrenser er benyttet i beregningene.

Bruk løsningen til å:

  • Beregne reisetid for befolkningen til ulike helsetilbud og andre ressurser som kan være del av akuttmedisinske tjenester
  • Beregne hvor lang tid utrykningskjøretøy fra ambulanse-, politi- og brannstasjoner bruker på å nå befolkningen
  • Sammenligne reisetider på tvers av kommuner, fylker og andre geografiske områder
  • Sammenligne beregnet reisetid med reelle tall fra tjenesten
  • Vurdere lokalisering, organisering og rutiner for akuttjenester

Løsningen omfatter 10 000 offentlige enheter som sykehus, ambulansestasjoner, legevakter, fastleger, apotek, politistasjoner, brannstasjoner, Røde Kors, med mer. Offentlige veistrekninger og gjeldende fartsgrenser er benyttet i beregningene.

Først publisert: 15.03.2017 Sist endret: 15.03.2017