Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Legevakt - Tilgang til tolketjeneste på legevakt

Indikatoren viser andel legevakter som har tilgang til døgnkontinuerlig tolketjeneste på andre språk enn norsk.

Resultater

Av alle 168 legevaktene i landet har 87 prosent tilgang til døgnkontinuerlig tolketjeneste på flere språk. I Oslo, Vestfold og Telemark og Agder fylker har alle legevaktene denne tjenesten. I resterende syv fylkene varierer andelen mellom 82-92 prosent.

Forbehold

Legevakter som ikke besvarer kartleggingen vil ikke inkluderes i beregningene på aggregert nivå, både fylkes eller nasjonalt nivå, det vil si at de ikke vil inngå som nevner.

Om indikatoren

Målet er at helsepersonell på legevakt har døgnkontinuerlig tilgang til kvalifisert tolketjeneste når de opplever språkbarrierer i kommunikasjon med pasienter og brukere av legevakten. Legevakten bør ha rutiner og prosedyrer for bruk av kvalifisert tolk.

Kommunen skal sørge for at det gis informasjon som pasient og bruker har rett til å motta etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2, jf. helse og omsorgstjenesteloven § 4-2 a.

Ved språkbarrierer har helse- og omsorgspersonell plikt til å vurdere behovet for, og eventuelt skaffe tolk med nødvendige kvalifikasjoner. Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring, kultur- og språkbakgrunn. Dette medfører at legevakten må benytte tolk, for eksempel til minoritetsspråklige, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5.

Tilgang til: Om kommunen, legevakten eller legevaktene som inngår i den interkommunale legevakten har tilgang til en leverandør/flere leverandører om døgnkontinuerlig tolketjenester.

Døgnkontinuerlig: Tjenesten tilbys 24/7, innen få timer, og kan ikke vente til neste dag.

Tolketjeneste kan tilbys via telefon eller digital løsning.

Tolketjeneste for døve, hørselhemmede og døvblinde er ikke inkludert i beregningen av denne indikatoren, da tolketjenester for disse gruppene er tilgjengelige for alle legevaktene via NAV.

 

Først publisert: 23.06.2022 Siste faglige endring: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no