Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stadig flere pasienter får akuttbehandling i kommunen

Først publisert: 12.06.2019 Siste faglige endring: 12.06.2019

Fra 2017 til 2018 økte omfanget av innleggelser i øyeblikkelig hjelp døgntilbud med ni prosent, mens antall liggedager var tilnærmet stabilt. Det var flere pasienter som brukte tilbudet, og veksten gjaldt pasienter med kort varighet på innleggelsen.

Artikkelen er 4 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det var betydelig variasjon mellom kommunene i bruk av tilbudet. Noen kommuner hadde ingen innleggelser, mens kommunen med høyest bruk hadde 52 innleggelser per 1 000 innbyggere i 2018.  Tilbudets lokalisering (sykehjem, legevakt etc.), oppstartsår og hvorvidt kommunen har tilbudet lokalisert i egen kommune eller ikke, har betydning for hvor mye tilbudet blir brukt.

De fleste pasientene som ble innlagt ved ØHD var 67 år eller eldre. Som en følge av at plikten for ØHD bli utvidet til å gjelde pasienter med psykisk helse og/eller rusproblemer i 2017, har andelen pasienter i alderen 18-49 år økt.  De tre vanligste årsakene til innleggelser var fortsatt «sykdommer i muskel-/skjelettsystem», «sykdommer i luftveier» og «allmenn- og uspesifisert tilstand».

Analysene viser at kommunene med flest innleggelser i ØHD per innbygger, hadde lavere omfang av medisinske ø-hjelpsinnleggelser i sykehus for eldre over 80 år enn kommunene med færrest innleggelser i ØHD per innbygger.

I 2018 ble det rapportert 40 372 innleggelser og 104 569 estimerte liggedøgn i øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Kapasitetsutnyttelsen har økt årlig fra tilbudet ble opprettet, og økte også svakt siste år.

Helsedirektoratet har mottatt informasjon fra 398 kommuner om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Mer informasjon om dette finner du i rapporten Status for øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2018 (PDF) fra Helsedirektoratet Notatet er en del av Samdata kommune, Helsedirektoratets serie av analyser av helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold