Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene ved Politihøgskolen

Informasjon for helsetjenestens personell i akuttmedisinsk beredskap som ønsker å søke om deltakelse på disse utdanningene.

Politidirektoratet (POD), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvaret, Helsedirektoratet (Hdir) og Politihøgskolen (PHS) har inngått avtale om å etablere Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene. Ansvaret for å utvikle og gjennomføre aktuelle felles utdanninger er lagt til Politihøgskolen.

Nærmere informasjon om de ulike utdanningene finner dere på PHS sine nettsider; Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene - Politihøgskolen (politihogskolen.no)

Andel deltakere fra hver av aktørene er regulert etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Helsetjenesten har derfor tilgang til et begrenset antall studieplasser på hver utdanning. Dette gjør det nødvendig å foreta en intern prioritering for i størst mulig grad få til en hensiktsmessig fordeling av deltakere fra de ulike helseforetak og kommuner.

Søkere fra helsetjenestens personell i akuttmedisinsk beredskap må søke opptak på følgende måte;

 1. Søkere må være innstilt og prioritert av nærmeste leder
 2. Søkere må søke opptak via Søknadsweb på PHS sine nettsider
 3. En leder må på vegne av eget helseforetak / kommune oversende samlet liste med sine respektive søkere i prioritert rekkefølge for hver utdanning til e-post; soknad.helse.phs@helsedir.no  

  Listen må inneholde følgende informasjon om søkerne:
 • Arbeidsgiver - Helseforetak / Kommune
 • Utdanning (navn på utdanningen)
 • Prioritet
 • Søkers fulle navn (fornavn og etternavn)
 • Fødselsdato (dd.mm.åååå)
 • Søkernummer (søker får sitt individuelle og unike søkernummer ved registrering av søknad i PHS sin Søknadsweb)

Søkerliste mal (word)

Utdanningene lyses ut to ganger årlig med sentrale søknadsfrister til PHS 1. mars og 15. oktober 

NB! For søkere fra helsetjenesten er søknadsfristen to uker før, henholdsvis 15. februar og 1. oktober.

Først publisert: 20.02.2024 Siste faglige endring: 20.02.2024 Se tidligere versjoner