Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende

Indikatoren viser andelen pasienter med plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus, hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-redning (HLR) før ambulansen ankommer stedet.

Resultater

I 2022 hadde tilstedeværende startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankom i 83,2 prosent av tilfellene. I 2021 var andelen på 85,2 prosent. 

I internasjonal sammenheng er det en høy andel av innbyggerne i Norge som starter hjerte-lunge-redning før ambulansen kommer. I EurReCa 2-studien var andelen i gjennomsnitt 58 prosent for de 28 europeiske landene som deltok i studien, og Norge lå på topp (2020: Gräsner m.fl.; Survival after out-of-hospital cardiac arrest in 3 Europe - Results of the EuReCa TWO study Study). Flere studier har tidligere vist en klar sammenheng mellom hjerte-lunge-redning av tilstedeværende og overlevelse (Kiguchi, 2020). 

Forbehold

Sykehuset i Vestfold har ikke levert data for hele 2022. Universitetssykehuset i Nord-Norge har ikke levert tall for hele 2022 og data for Helse Nord må tolkes med varsomhet.

Variasjoner mellom helseforetakene i denne indikatoren kan skyldes at publikums kunnskap og ferdigheter i livreddende førstehjelp og HLR ikke er lik i alle deler av landet. Det kan også skyldes ulike rutiner og opplæring i 113-sentralene. Også demografiske variasjoner har betydning. I følge Norsk hjertestansregister er det grunn til å tro at der utrykningstiden er lang vil det være flere som rekker å starte HLR før ambulanse ankommer. I tillegg er hjertestans en sjelden hendelse og forekomsten i en tidsperiode vil påvirkes av tilfeldige variasjoner, som kan få større utslag desto mindre befolkningen i området er.

De siste årene har det vært et økende fokus på bruk av tilleggsressurser som brann- og førstehjelpsgrupper, i områder der det tar tid før ambulanse er fremme. Disse kalles akutthjelpere. Denne ekstraressursen regnes fra januar 2017 ikke som tilstedeværende i registeret, men som en egen gruppe. Dette kan være en forklarende årsak til at andelen HLR av tilstedeværende har gått ned  på årsbasis i 2017 og 2018 sammenliknet med tidligere

Om indikatoren

Når hjertet stanser er minuttene avgjørende for pasientens sjanse for å overleve. Tilstedeværende må raskt oppfatte situasjonen, varsle 113 om behov for hjelp og starte hjerte-lunge-redning (HLR). HLR startet av tilstedeværende er valgt som en nasjonal kvalitetsindikator fordi det bedrer sjansen for at pasienten overlever, og fordi det er beskrevet som et mål i internasjonale retningslinjer for gjenoppliving.

Befolkningen er en viktig aktør i akuttkjeden. Viljen og evnen til å sette i verk førstehjelpstiltak, samt kunnskap om hvordan hjelpeapparatet skal varsles, er viktig i akuttsituasjoner. For personer med hjertestans står det om minutter. Indikatoren sier noe om befolkningens vilje og evne til å gjøre livreddende førstehjelp, men den vil også avhenge av 113-sentralenes evne til å gjenkjenne hjertestans i telefonsamtalen og til å veilede innringer i oppstart av HLR.

Ledere på alle nivå i helse- og omsorgssektoren har et ansvar for å ta grep, dersom det er tydelige forskjeller i befolkningens evne til å iverksette livreddende førstehjelp når situasjonen krever det.

Data til denne indikatoren er levert fra Norsk hjertestansregister. Alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge, og der noen form for behandling startes av ambulansepersonell eller tilskuer, skal inkluderes i registeret. 

Les mer:

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 10.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no