Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilskudd for å styrke legevakter i små kommuner

Illustrasjonsbilde av lege og pasient

Lege som møter pasient. Foto: Mostphotos/Wavebreakmedia

Først publisert: 14.04.2023 Siste faglige endring: 14.04.2023

Helsedirektoratet lyser ut 50 millioner kroner som små kommuner kan søke på for å øke rekrutteringen til legevakt.

Artikkelen er 322 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 med under 5000 innbyggere kan nå søke om penger for å styrke legevakttjenesten. Midlene vil primært bli gitt til tiltak for å rekruttere personell og øke kompetanse. Det er satt av 50 millioner til dette formålet i statsbudsjettet og hver enkelt kommune kan få tildelt inntil én million kroner i tilskudd til dette formålet.  

Utvida ordning 

En kartlegging som ble gjort i 2021 viste at det var størst vaktbelastning på personell i små kommuner og derfor ble det i fjor innført en tilskuddsordning for kommuner i sentralitetsklasse 6. Denne ordningen er i år utvidet til også å gjelde kommuner i sentralitetsklasse 5. For å kunne søke må kommunen ha mindre enn 5000 innbyggere. Til sammen er det 157 kommuner som kan søke på tilskudd gjennom denne ordningen.  

Søknadsfristen er 25. mai   

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold